Peacock blue türkçesi Peacock blue nedir

  • Parlak çivit mavisi.
  • Tavuskuşu mavisi.

Peacock blue ingilizcede ne demek, Peacock blue nerede nasıl kullanılır?

Peacock : Gösteriş düşkünü. Tavus. Tavuksular (galliformes) takımının, sülüngiller (phasianidae) familyasından, 110-125 cm kadar uzunlukta, hindistan ve seylan'da yaşayan bir tür. Tanrıkuşu. Tavus (takımyıldızı). Gösteriş meraklısı tip. Tavuskuşu. Tavus kuşu. Züppe.

Blue : Umutsuz. Deniz. Keyifsiz. En iyi doğrusal yansız tahminci. Maviye boyamak. Mavi yapmak. Muhafazakar partili. Mavi. Müstehcen. Kederli.

Peacock butterfly : Gündüz tavuskelebeği. Tavus kelebeği. Gündüz tavus kelebeği. Böcekler (ınsecta) sınıfının, pul kanatlılar (lepidoptera) takımından, kanatları dişli ve köşeli olan bir eklem bacaklı türü. Tırtıl evresinde tarım ve orman bitkilerine zarar veren, kanat uçları dişli, güzel kelebek.

Peacock wiseman hypothesis : Peacock-wiseman hipotezi. Peacock-wiseman savı. Reel kamu harcamalarının reel gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payında, savaş ve doğal afetlerin yaşandığı olağanüstü dönemlerde meydana gelen ve olağanüstü dönemin sona ermesine karşın kalıcı hale gelen artışların nedenlerini, halkın olağanüstü dönemlerde normal zamanlara göre vergiye katlanma düzeyinin artmasına bağlı olarak bir defalık vergilerin kalıcı hale gelmesiyle açıklayan sav.

 

Peacocking : Tavus. Tanrıkuşu. Tavuskuşu. Tavus (takımyıldızı). Gösteriş düşkünü. Tavus kuşu. Züppe.

Peacocks : Tanrıkuşu. Züppe. Tavus kuşu. Gösteriş düşkünü. Tavuskuşu. Tavus (takımyıldızı). Gösteriş meraklısı tip. Tavus.