Kıstak nedir, Kıstak ne demek

Kıstak; bir coğrafya terimidir.

  • Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil (I)

Yerel Türkçe anlamı:

1.bk. kısnak (II)-

İki dağ ve tepe arasındaki dar geçit, boğaz

Sel yarıntısı.

2.bk. kısık (I)-1.

Coğrafya'daki terim anlamı:

Yarımadanın karaya bağlandığı yer. bk. yarımada.

İngilizce'de Kıstak ne demek? Kıstak ingilizcesi nedir?:

isthmus

Fransızca'da Kıstak ne demek?:

isthme

Osmanlıca Kıstak ne demek? Kıstak Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

berzah

Kıstak hakkında bilgiler

Kıstak ya da berzah, deniz içinde iki adet kara parçasını birbirine bağlayan dar kara parçasıdır. Yunanistan'da Mora Yarımadası'nı Yunanistan Yarımadası'nın geri kalanına bağlayan Korint Kıstağı, Kuzey ve Güney Amerika'yı bağlayan Panama Kıstağı, Mısır'ı Afrika'ya ve Asya'ya bağlayan Süreş Kıstağı bu coğrafi oluşumlara verilebilecek örneklerdir.

Kıstaklarda açılan kanallarla komşu denizlerin biribirine bağlanır.Bu masraflı ve yorucu işlemdir.Açılan kanal deniz trafiğini kolaylaştırmakta, ticaret canlanmaktadır.Dolayısıyla eski çağlardan beri önemli liman kentlerin kuruluş yeri olmuşlardır. Holosende en fazla değişime uğramış kıyı alanlarının başında kıstaklar gelir.Buradaki topografya değişiminde, doğal etkenlerinde önemli payı vardır.Depremler, tektonik yükselme, deniz seviyesi değişimleri, akarsu taşkınları, dalgalar, kıyı boyu akıntıları ve tsunami kıstaklarda kaçınılmaz doğa olaylarıdır.

 

Kıstak tanımı, anlamı:

Yarım : Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri. Saatte on iki otuz. Hastalıklı, sakat, sağlıksız. Bir bütünün yarısı olan miktar. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan.

Parça : Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Nesne. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Tane. Müzik eseri. Güzel, alımlı kız veya kadın.

Karaya : Eczacılıkta kullanılan ve çürümeyen bir bitki.

Berzah : Dinî inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer. Kıstak.

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler.

Adet : Sayı. Tane.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

 

Kalan : Artan, mütebaki. Kalma işini yapan. Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Bir çıkarmanın sonucu.

Kuzey : Yıldız. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Kıstak abanığı : [Bakınız: Gırtlak abanığı] Gırtlaktan çıkan abanık.

Diğer dillerde Kıstak anlamı nedir?

İngilizce'de Kıstak ne demek? : n. isthmus, neck

Fransızca'da Kıstak : isthme [le]

Almanca'da Kıstak : Enge

Rusça'da Kıstak : n. перешеек (M)