Kağıt kemik hastalığı nedir, Kağıt kemik hastalığı ne demek

Kağıt kemik hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Osteogenezis imperfekta.

Kağıt kemik hastalığı tanımı, anlamı

Hastalı : Hastalıklı

Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. Bu yapraktan yapılmış. Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere. Yazılı sınav kâğıdı. İskambil kâğıdı. Belge ve doküman. Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Menkul kıymetler. 9. hlk. Kâğıt para. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak.

Kemi : Büyük, iri fare. Yerelması.

Hasta : Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Aşırı düşkün, tutkun. Parasız, züğürt. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

Kemik : İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı. Bu sert organdan yapılmış.

Osteogenezis imperfekta : Kuzu ve buzağılarda, prokollajen N-peptidaz eksikliği nedeniyle kemik dokusunda osteoblastların görev bozukluğu sonucu, kemik yapımı yetersizliği, kemiklerin gevrek olması ve kolayca kırılmasıyla belirgin, kalıtsal destek doku bozukluğu, kağıt kemik hastalığı, cam kemik hastalığı.

 

Osteogenezis : Osteojenez.

Osteogenez : Kemik oluşması ve büyümesi.

Diğer dillerde Kağıt kemik hastalığı anlamı nedir?

İngilizce'de Kağıt kemik hastalığı ne demek ? : paper-bone diease