Kalender meşrep nedir, Kalender meşrep ne demek

Kalender meşrep; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Düşünce ve davranışlarında kalender olan (kimse)

Kalender meşrep kısaca anlamı, tanımı:

Kale : Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılmış olan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. Malatya iline bağlı ilçelerden biri. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş.

Düşünce : Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. İlke, yönetici sav. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.