Kayış dili nedir, Kayış dili ne demek

  • Kaba ve çirkin sözler kullanılarak konuşulan dil

Kayış dili anlamı, tanımı:

Kayış : Kayma işi. Ustura bilenen cilalı kösele. Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi. Kol saatinin bileğe bağlanmasını sağlayan, deriden yapılmış gereç.

Çirkin : Karanlık, dalavereli, şüpheli. Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz).

Konuşu : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılmış olan akademik toplantı, kolokyum.