Kaynaklanmak nedir, Kaynaklanmak ne demek

  • Kaynak durumunu almak

"Kaynaklanmak" ile ilgili cümle

  • "Gerçek yaşamdan kaynaklandıkları yorumlarla desteklense de bir türlü inandırıcılık kazanamıyorlardı." - T. Uyar

Kaynaklanmak kısaca anlamı, tanımı:

Kaynak : Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Bir şeyin çıktığı yer, menşe. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Almak : İçeri sızmak, içine çekmek. Çalmak. Sürükleyip götürmek. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. İçecek veya sigara içmek. Ele geçirmek, fethetmek. Görevden, işten çekmek. Yolmak, koparmak. Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Yol gitmek, mesafe katetmek. İçeri girmesini sağlamak. Kısaltmak, eksiltmek. Başlamak. Temizlemek. Erkek, kadınla evlenmek. Kazanç sağlamak. Tat veya koku duymak. Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Soldurmak. Kabul etmek. Göreve, işe başlatmak. Gidermek, yok etmek. Kazanmak, elde etmek. Satın almak. Yutmak, kullanmak. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. Birlikte götürmek. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. İçine sığmak. Örtmek, koymak. Bürümek, sarmak, kaplamak. Yer değiştirmek.

 

Kaynaklanmak ile ilgili Cümleler

  • Senin kötü hafızan senin kötü dinleme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır.
  • Büyük başarılar sürekli çabadan kaynaklanmaktadır.
  • Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır.
  • Bu Japon nezaketi ve Amerikan nezaketi arasındaki farktan kaynaklanmaktadır..
  • Onun başarısızlığı onun bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır.
  • Çok stresli bir çocukluk geçirdim tembelliğim varsa bence bundan kaynaklanmakta.

Diğer dillerde Kaynaklanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kaynaklanmak ne demek? : v. be based on, originate, start, have it's source in, take it's source from, arise, derive, be derived from, root in, spring

Fransızca'da Kaynaklanmak : procéder de, résulter de

Almanca'da Kaynaklanmak : v. fußen, herrühren

Rusça'da Kaynaklanmak : v. проистекать