Kazım nedir, Kazım ne demek

  • Kazma işi

"Kazım" ile ilgili cümle

  • "Nasıl olsa mezarların kazımı esnasında taş sandukalar sökülmüş, olan olmuştu." - E. Şafak

Kazım isminin anlamı, Kazım ne demek:

Erkek ismi olarak; Öfkesini, hırsını yenebilen kimse.

Fransızca'da Kazım ne demek?:

raclage

Kazım tanımı, anlamı:

Kazı : Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması. Hak. Bir yeri kazma işi, hafriyat.

Kazıma : Vücutta boşluklar içinde bulunan yabancı cisimleri, hasta veya zararlı sayılan dokuları kazıyarak almak, kürtaj. Kazımak işi.

Kazıma resim : Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür. Bu teknikle yapılmış olan resim, gravür.

Kazımak : Vücuttaki yabancı bir cismi hasta, zararlı veya istenmeyen bir organı almak, temizlemek, yok etmek. Bir araç kullanarak silmek, çıkarmak. Aslını, kökünü ayrıntılı bir biçimde araştırmak. Sertçe ovmak. Metal bir yüzey üstüne sert bir araçla şekil çizmek, yazı yazmak, nakşetmek. Bir aleti sürterek bir şeyin yüzündeki tabakayı kaldırmak. Tıraş etmek.

 

Kazımık : Süt, muhallebi ve yemek pişerken tencerenin dibinde yanan yapışkan bölüm.

Mühür kazımak : Bir metal üzerine, bir kimsenin, bir kuruluşun adını, unvanını ters olarak kazımak.

Kazma : Kazılarak yapılmış. Kazmak işi. Toprağı kazıp kaldırma, düzeltme vb. işlerde kullanılan ağaç saplı demir araç. Kaba, görgüsüz (kimse).

Kazıma bıçağı : (Resim) Oymabaskıda maden plakları çizme ve kazınmış yerleri düzletme işinde kullanılan çok keskin çelik bıçak.

Kazımiye : Balıkesir şehri, Gökçedağ bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sakarya ili, Hendek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Sakarya ilinde, Pamukova ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Yalova ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Kazımkarabekir : Erzurum ilinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Karaman şehri, Kazımkarabekir ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Karaman iline bağlı ilçelerden biri.

Kazımkarabekirpaşa : Samsun şehri, Terme ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Kazımpaşa : Sakarya şehri, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.