Kopya film nedir, Kopya film ne demek

  • Pozitif film

Kopya film tanımı, anlamı:

Kopya : Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl karşıtı. Bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanma. Taklit edilmiş olan. Aynı canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı, klon. Yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kâğıt. Suret çıkarma işi.

Film : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Sinemalarda gösterilen eser.

Pozitif : Artı. Olumlu, negatif karşıtı.

Pozitif film : Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılmış olan düşük duyarlıkta film, kopya film.