Lease obligation türkçesi Lease obligation nedir

  • Kiralama yükümlülüğü.
  • Bir mülkiyeti kiralayacağına dair verilen söz.

Lease obligation ingilizcede ne demek, Lease obligation nerede nasıl kullanılır?

Lease : Uzun vadeli finansal kiralama. Tutmanlık. Kiralama geliri. Kira. Tutmanlık sözleşmesi. Bir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan anlaşma, bağıt. Kira kontratı. Kontratla kiralamak. İcar.

Obligation : Mecburiyet. Zorunluluk. Senet. Ödev. Borç senedi. Devlet ve ortaklıklar borç belgiti. Borç. Müdana. Minnet borcu. Mükellefiyet.

Lease agreement : Kira sözleşmesi.

Lease back : Geri kiralama.

Lease expires : Kira bitişi.

Lease for construction : Yapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren sözleşme. Yapım sözleşmesi.