Likely türkçesi Likely nedir

Likely ile ilgili cümleler

English: A native speaker wouldn't likely say it that way.
Turkish: Bir anadil konuşuru muhtemelen bunu o şekilde söylemezdi.

English: Ali and I are never likely to agree.
Turkish: Ali ve ben muhtemelen aynı fikirde değiliz.

English: According to the weather forecast, the typhoon is likely to approach the coast.
Turkish: Hava tahmini göre tayfunun sahile yaklaşması muhtemeldir.

English: Ali asked Mary who she thought would be the most likely to win the race.
Turkish: Ali Mary'ye büyük olasılıkla yarışı kimin kazanacağını düşündüğünü sordu.

English: Ali can likely solve that problem.
Turkish: Ali muhtemelen o sorunu çözebilir.

Likely ingilizcede ne demek, Likely nerede nasıl kullanılır?

A likely explanation : Mantıklı bir açıklama.

As likely as not : Belki de. Büyük ihtimalle. Büyük bir ihtimalle. Muhtemelen. Büyük bir olasılıkla.

Be likely : Olası olmak.

Deem likely : İhtimal vermek.

More likely : Olması daha muhtemel.

Likelier : Mümkün. İnandırıcı. Mantıklı. Muhtemel. Uygun. Daha uygun veya muhtemel. Olası.

Consider unlikely : Olasısız saymak.

 

Likeliest : Uygun. Mantıklı. Mümkün. İnandırıcı. En uygun. Olası. Muhtemel.

Unlikely : Uzak. Beklenilmeyen. Alışılmadık. Olasılık dışı. Pek mümkün olmayan. Muhtemel olmayan. İhtimali olmayan. Olası olmayan. Olasısız. Beklenilmedik.

Most likely : En iyi ihtimalle. Büyük bir olasılıkla. Yüksek ihtimalle. Büyük olasılıkla. Büyük ihtimalle.

İngilizce Likely Türkçe anlamı, Likely eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Likely ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bonniest : Sağlıklı. Sevimli. Gürbüz. Hoş. Yeterli. Göze hoş görünen. Sıhhatli. Zarif.

Adjusted : Oturtulmuş. Düzenlenmiş. Uyarlanmış. Düzeltilmiş. Ayarlı. Değişmez (sigorta talebi). Tashih edilmiş. Değiştirilmiş. Ayarlanmış.

Methinks : Sanırım. Öyle geliyor ki. Bence. Bana öyle geliyor ki.

Feasible : Makul. Uygulanabilir. Yapılabilir. Olurlu. Olanaklı. Mümkün. Fizibil.

Belike : Büyük ihtimalle (eski kullanım).

Empty : Dökmek. Boşalmak. Dökülmek. Aç. Tahliye etmek. Akıtmak. Yoksun. Saçma.

Bully for you : Aferin sana. Aferin. Bravo. Çok iyi. Mükemmel.

Presumedly : Tahminen. Herhalde.

Apt to : - e karşı istekli. Yatkın. Eğilimli.

Emptier : İçeriksiz. Yoksun. Boşuna. Aç. Daha boş. Anlamsız. Boşaltıcı. Boş.

Likely synonyms : as likely as not, agreeable to, in posse, perchance, braw, believable, in the air, assumably, likeliness, doubtless, beautifully, judicious, apt, bonny, liable, adequate, eventual, earthliest, belles, common sensical, bon, accordant, aptest, bonnier, applicative, credible, backburner, derisory, advisable, acceptable, peradventure, beautiful, conceivable.

 

Likely zıt anlamlı kelimeler, Likely kelime anlamı

Impossible : Çekilmez. Kabil olmayan. Mümkün olmayan. Katlanılmaz. Güç. İmkansız. Olamaz. Olmaz. Dayanılmaz. Olanaksız.

Unlikelihood : İhtimalsizlik. Beklenmezlik. Kararsızlık. Olasısızlık. Belirsizlik. Olası olmama. Şüphelilik.

Unlikeliness : İhtimalsizlik. Belirsizlik. Olasısızlık. Kararsızlık. Şüphelilik. Olası olmama.

Likely antonyms : unlikely, improbable.

Likely ingilizce tanımı, definition of Likely

Likely kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, a likely story. Probable. Credible. Probably. Worthy of belief. In all probability.