Meanness türkçesi Meanness nedir

Meanness ingilizcede ne demek, Meanness nerede nasıl kullanılır?

Mean activity : Ortalama etkinlik. Çözeltideki karşıt artı, eksi yükünlerin etkinliklerini veren geometrik ortalama.: (y ± = vy+ y-). Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Çözeltideki karşıt artı ve eksi yükünlerin etkinliklerini veren geometrik ortalama.

Mean annual range : Yıllık ortalama sıcaklık ayrımı. Yılın en sıcak ve en soğuk ay ortalama değerleri arasındaki ayrım.

Mean annual temperature : Herhangi bir yerde, bir yıllık süre içinde her gün saptanan hava sıcaklıkları toplamının gün sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bk. ortalama. Yıllık ortalama sıcaklık.

Mean anomaly : Ortalama anomali. Yer'in ve gezegenlerin güneş çevresinde, çift-yıldızlarda yoldaşın başyıldız çevresinde yaptığı elips deviminde, ..formül.. eşitliği ile tanımlanan m açısı. burada p dolanma dönümü, t günberi ya da enberiden geçme zamanı, t0 ise yörünge üzerinde verilen bir noktaya geldiği zamandır. bu tanımda m nin birimi radyandır. Ortalama ayrıklık.

Mean arterial pressure : Ortalama arteryel basınç. Ortalama atardamar basıncı. Bir kalp döngüsünde oluşan basınçların ortalaması, orta basınç. sistolik basınçla iki diyastolik basınç toplamının üçe bölünmesi veya diyastolik basınçla nabız basıncının üçte birinin taplamıyla bulunur. Ortalama arter basıncı.

 

Mean cell volume : Ortalama hücre hacmi. Bir alyuvarın ortalama hacmini mikron küp olarak gösteren bir indekstir, oah, mcv. oah = hematokrit değer (%) x 10 / alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. insan ve bazı hayvan türlerinde oah değerleri; insan: 78-94, at: 37-58, sığır: 40-60 koyun: 28-40, keçi: 16-25, köpek. 60-77, kedi: 39-55. Ortalama alyuvar hacmi.

Mean corpuscular ceel thicknes : Mct. Ortalama alyuvar kalınlığı.

Mean circulatory filling pressure : Ortalama sistemik doluş basıncı. Bütün kan akımı durdurulduğunda sistemik dolaşımın herhangi bir yerinde ölçülen ve kalbe dönen kanın belirlenmesinde önemli olan bir basınç. Ortalama dolaşım doluş basıncı. Dolaşımın kanla dolması için gerekli olan ortalama basınç. dolaşımdaki kan hacmiyle doğru orantılıdır.

Mean corpuscular diameter : Belirli sayıda ölçülen alyuvar çaplarının toplamı, ölçülen alyuvar sayısına bölünmesiyle elde edilen aritmetrik ortalama değer, oaç, mcd. insan ve bazı hayvan türlerinde oaç değerleri (mikrometre); insan: 5.5-8.8, at: 5-6, sığır: 4-8, koyun: 3.2-6.0, keçi: 2.5-3.9, köpek. 6.7-7.2, kedi: 5.5-6.3. Ortalama alyuvar çapı.

Mean corpuscular hemoglobin : Oahb. Mch. Her bir alyuvara düşen ortalama hemogolobin miktarının pikogram (pg) belirten bir indeks, oahb, mch. oahb = hemogolobin (gr/100ml)x 10 / alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. insan ve bazı hayvan türlerinde oahb değerleri; insan: 27-31, at: 12.3-19.7, sığır: 11-17, koyun: 8-12, keçi: 5.2-8.0, köpek. 19.5-24.5, kedi: 12.5-17.5. Ortalama alyuvar hemoglobini.

 

İngilizce Meanness Türkçe anlamı, Meanness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Meanness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Penny pinching : Pintilik.

Corruptions : Fesat. Yozlaşma. Ayartma. Çürüme. Yozlaştırma (dili). Bozma. Yozlaştırma. Bozulma. Rüşvet.

Debaucheries : Hovardalık. Sefahat. Uçarılık. Zamparalık. Çapkınlık. Ayyaşlık. Dışlanmışlık.

Infamies : Kepazelik. Utanç verici davranış. Haysiyetsizlik. Şenaat. Rezalet. Kötü şöhret.

Dissoluteness : Sefahat. Çapkınlık. Bozuk ahlaklılık. Hovardalık. Uçarılık.

Embarrassments : Mahcup olma. Mahcubiyet. Utanç duyma. Bozuntu. Sıkıntı. Bozum. Şaşkınlık. Utanç duygusu. Rahatsızlık.

Corruption : Namussuzluk. Fesat. Rüşvet. Ahlaksız olma. Yolsuzluk. Yozlaştırma (dili). Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Bozulma. Yozlaştırma.

Closeness : Tahminde yakınlık. Darlık. Havasızlık. Gizlilik. Sıkılık. Kapalılık. Sıklık. Yakınlık. Sıkışıklık.

Ignominies : Yüz karası. Namussuzluk. Umumi nefret. Rezalet. Düşüş. Şerefsizlik. Kepazelik.

Bareness : Çıplaklık.

Meanness synonyms : malevolency, tightfistedness, minginess, niggardness, ignominiousness, chambering, parsimoniousness, rapaciousness, dastardliness, ungenerousness, banalities, childhood, miserliness, lowness, contemptibleness, amoralities, pupillage, antinomianism, abjectness, economic deprivation, feloniousness, foulness, avarice, impoverishment, gypsyisms, debasedness, bassness, depravation, contemptibility, destitution, beastliness, hardship, ignobility.

Meanness zıt anlamlı kelimeler, Meanness kelime anlamı

Generosity : Cömertlik. Açık ellilik. Ağalık. Bonkörlük. Diğergamlık. Gönlübüyüklük. Alicenaplık. Semahat. Soylu davranış. Fedakarlık.

Meanness ingilizce tanımı, definition of Meanness

Meanness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Poorness. The condition, or quality, of being mean. Sordidness. Baseness. Want of excellence. Lowness. Stinginess.