Meyletmek nedir, Meyletmek ne demek

Meyletmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Eğilmek
  • Gönül vermek.

Meyletmek tanımı, anlamı:

Meyletme : Meyletmek işi.

Eğilmek : Başkasının baskısını veya egemenliğini benimsemek, kabul etmek. İnsan, bir işi yapmak için belini eğmek. Bir yana doğru eğik duruma gelmek. Bir işi önemseyip ele almak.

Gönül : Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı. İstek, arzu.

Vermek : Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Bırakmak veya bağışlamak. Kazandırmak, katmak. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Doğurmak. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Herhangi bir duruma yol açmak. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Dayamak. Ayırmak, harcamak. Sahip olmasını sağlamak. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Yaymak. Ondan bilmek, atfetmek. Tespit etmek. Satmak. Ödemek. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Hepsini herhangi bir duruma sokmak.

Gönül vermek : Düşkün olmak. sevmek, âşık olmak. bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek, eğinmek, meyletmek.

 

Diğer dillerde Meyletmek anlamı nedir?

İngilizce'de Meyletmek ne demek? : v. be inclined, incline, lean, oblique, verge, verge on

Almanca'da Meyletmek : neigen

Rusça'da Meyletmek : v. склоняться, любить, склониться, полюбить