Monolithic integrated circuit türkçesi Monolithic integrated circuit nedir

  • Monolitik tümleşik devre.
  • Tek yongalı tümleşik devre.
  • Monolitik entegre devre.

Monolithic integrated circuit ingilizcede ne demek, Monolithic integrated circuit nerede nasıl kullanılır?

Monolithic : Yekpare. Tekil. Yekpare taştan. Tek parçalı. Tek parça taştan yapılmış. Tek taştan yapılmış. Monolitik. Tek parça taştan. Bölüntüsüz. Tek yongalı.

Integrated : Birleşik. Entegre. Tümlenik. Karma. Bütünlemiş. Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Entegre edilmiş. Tümleşik. Birleşmiş. Bütünleşmiş.

Circuit : Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. Gezi. Turne. Devre. Gezici dava vekili. Halka. Çıngı devresi. Dolaşıp aynı noktaya gelen yol. Dolambaçlı yol. Dolaşma.

Integrated circuit : Tümleşik çevrim. Bir dizi birleşenden oluşan bir elektrik çevriminin işlevini gören ve bir tek yarıiletken yonga üzerinde bütünleşmiş çevrim kesimi. bk. küçük çapta tümleşme,orta çapta tümleşme,büyük çapta tümleşme, çok büyük çapta tümleşme. Genellikle bir silikon kırılcacığından yarı iletkene katılmış pek ufak, çok dayanıklı ve kendi başına bir dizge oluşturabilen minielektronik devre. Pek çok minyatür iletken ve elektronik bileşenin küçük bir çip üzerine yerleştirilmesinden oluşan elektrik devresi (bilgisayar). Çip. Entegre devre. Bilgisayar, bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Tümdevre. Bütünleşmiş devre. Tümleşik devre.

 

Application specific integrated circuit : Uygulamaya özel entegre devre. Uygulamaya özgü tümleşik devre. Özel bir uygulamada kullanılma üzere özelleştirilmiş mikroçip (bilgisayar). Uygulamaya özgül tümdevre. Uygulama özellikli entegre devre. Uygulamaya özgül tüm devre.

Large scale integrated circuit : Büyük ölçüde bütünleşik devre.

Linear integrated circuit : Doğrusal tümdevre.

Microwave integrated circuit : Mikrodalga tümleşik devresi. Tümleşik mikrodalga devre. Mikrodalga tümleşik devre.