Monolithic türkçesi Monolithic nedir

 • Tek parça taştan yapılmış.
 • Tek yongalı.
 • Yekpare.
 • Tek parça taştan.
 • Monolitik.
 • Tek parçalı.
 • Tek taştan yapılmış.
 • Tek parça.
 • Tekil.
 • Bölüntüsüz.
 • Yekpare taştan.

Monolithic ile ilgili cümleler

English: The Linux kernel is monolithic.
Turkish: Linux çekirdeği monolitiktir.

Monolithic ingilizcede ne demek, Monolithic nerede nasıl kullanılır?

Monolithic circuit : Monolitik devre. Bir tek yongadan oluşan tümleşik çevrim. Tektaş çevrim. Tektaş devre.

Monolithic construction : Monolitik yapı.

Monolithic integrated circuit : Monolitik tümleşik devre. Monolitik entegre devre. Tek yongalı tümleşik devre.

Monolith : Yekpare sütun. Yekpare. Tek parça taştan yapılmış abide. Bütün. Tek parça. Tek parçadan yapılmış. Yekpare taş. Monolit. Tek parça taş. Tek parça anıt.

Monoliths : Yekpare. Tek parça taştan yapılmış abide. Yekpare dikme. Yekpare sütun. Tek parça taş. Bütüncül. Tek parça anıt. Bütün. Yekpare taş. Tek parça.

İngilizce Monolithic Türkçe anlamı, Monolithic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Monolithic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Integral : Tümlenik. Bütünleyici. Cüz. Değişken aralıkları ile her aralık ortasındaki işlev değerleri çarpımları toplamının aralıklar küçüldükçe vardığı erey. Bütün şey. Tümlev. Gerekli. Tam. Tümlevi alınmış olma özelliğinde. Entegral.

 

Singular : Garip. Tekil sözcük. Yalnız. Ayrı. Müstesna. Eşsiz. Kişisel. Olağandışı. Tuhaf. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu.

Isolated : Issız. Ayrı. İstisnai. Tek. Birbaşına. Yalıtık. Soyutlanmış. Ayırılan. Ayrılmış.

Monoliths : Bütüncül. Tek parça taş. Tek parçadan yapılmış. Yekpare taş. Tek parça anıt. Yekpare dikme. Yekpare sütun. Tek parça taştan yapılmış abide. Bütün.

Massive : Masif. Kuvvetli. Kütle. Kalın. İri yarı. Ağır. Ağır, çok fazla, bol. Güçlü. Cüsseli. Büyük.

Monomeric : Tek segmente ait. Monomerik. Tek bir polipeptit zincirinden oluşan protein. Monomer.

Wholes : Bütün. İyi. Sağlıklı. Toplam. Yarasız beresiz. Tam. Sağlığı yerinde. Tüm.

One piece : Bir adet.

Entires : Tam. Tamam. Tüm. Bütünlüklü. Hepsi. Katışıksız. Bütün.

Whole : Sağlıklı. Toplu. Öz. Sağlam. Toplam. Tam. Tüm. Yarasız beresiz. Bütün. Sağlığı yerinde.

Monolithic synonyms : undiversified, single piece, unipartite, in one piece, large, monumental, monolith, solider, solid, individual, big, solidest, entire.

Monolithic zıt anlamlı kelimeler, Monolithic kelime anlamı

 

Diversified : Değişik. Farklı. Rizikoları dağıtılmış. Çeşitli. Farklı alanlara yönlendirilmiş. Dağıtılmış.

Small : Önemsiz. Küçücük. Minik. Sıradan. Zayıf. Mini. Basit. Ufacık. Az. Mütevazi.

Little : Ufak şey. Be.az miktarda. Kısa. Birazcık. Azıcık. Az. Önemsiz. Cici. Değersiz. Az miktar.

Monolithic ingilizce tanımı, definition of Monolithic

Monolithic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Consisting of a single stone. Of or pertaining to a monolith.