Tüm nedir, Tüm ne demek

"Tüm" ile ilgili cümle

  • "Parasının tümünü kaybetti."

Yerel Türkçe anlamı:

Tepe, tümsek.

Saf, bön : Ali tümlüğü yüzünden şu fırsatı kaçırdı.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: tam]

Diğer sözlük anlamları:

Küme.

Tüm hakkında bilgiler

Tüm (ayrıca bilinir Bir, Mutlak, Yaratıcı), Hermetik panteistik veya panenteistik Tanrı görüşüdür. Tüm, cinsiyetsiz görülebilir, eşit düzeyde eril ve dişil özelliklere sahiptir.

Tüm ile ilgili Cümleler

  • O, tüm erkek kardeşlerim ve kız kardeşlerimin en küçüğüdür.
  • Mucize eseri olarak, tüm yolcular üç dakikadan daha az süre içinde yanan uçaktan ayrılmayı başardı.
  • Tüm aile çiftlikte çalışıyor.
  • O, özel jetiyle tüm kıtayı katetti.
  • Tüm aile oradaki küçük kirli bir apartmanda oturuyor.
  • Senin tüm şarkılarını ezbere biliyorum.
  • Tüm adamlar potansiyel cesettir.

Tüm kısaca anlamı, tanımı:

Tümamiral : Deniz kuvvetlerinde, rütbesi tuğamiralle koramiral arasında bulunan amiral.

Tüm başkalaşma : Böceklerde, kurtçuk ve koza evresi geçiren başkalaşma türü.

Tüm başlılar : Kemikleri kıkırdak olan, solungaç yarıkları bir deri kıvrımı ile örtülü omurgalı balıklar takımı.

Tümgeneral : Kara ve hava kuvvetlerinde, rütbesi tuğgeneralle korgeneral arasında bulunan general, ferik.

 

Tüm kirpikliler : Kirpikli bir hücrelilerin alt sınıfı.

Tüm sayı : Bir derneğin, örgütün bütün üyelerinin oluşturduğu toplam üye sayısı.

Tüm tanrıcı : Tüm tanrıcılık yanlısı olan, kamu tanrıcı, panteist.

Tümevarım : Teklik olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon.

Bir : Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda. Beraber.

Hepsi : Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi.

Yarım : Bir bütünün yarısı olan miktar. Hastalıklı, sakat, sağlıksız. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan. Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri. Saatte on iki otuz.

Bütün : Eksiksiz, tam. Birlik, tamlık. Parçalanmamış. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi. Bozuk olmayan (para).

Eksiksiz : Tam olarak. Eksiği olmayan, tam, tamam. İyi, namuslu, temiz.

Tümsek : Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik. Küçük tepe, tüm, tümbek.

 

Tüm ad : Kısa ad terimine karşı olarak kullanılır.

Tüm art beyin : (Yun. meta: sonra; engkephalos: beyin) Beyincik, Varoli köprüsü ve dördüncü beyin karıncığının bir kısmını kapsayan art beynin bir parçası.

Tüm ayrımlı markalar : Birbirinden tüm olarak değişik biçimde ve yapıda olan markalar.

Tüm baskı : Bir takımın, baskı yönetimini tüm alanda, ya da belli bir bölgede uygulayarak yakın ara ile yaptığı savunma.

Tüm başkalaşan : (Yun. holos: tüm; metabole: değişme) Tüm başkalaşım gösteren. Holometabol.

Tüm başkalaşım : (Yun. holos: tüm; metabole: değişme) Bazı böceklerin gelişim sırasında larva, pupa ve ergin dönemleri gibi farklı safhalar göstermesi. Holometaboli.

Tüm benzet : Bir markanın özdeşi, tıpkısı.

Tüm beyit : Her dizesi beş tane kısa-uzun adımdan ibaret, olan ve tam bir fikir anlatan uyaklı beyit.

Tüm dizge : (olasılık kuramı) (…)

Tüm doku : Karbonlama işlemiyle, karbonun erişebildiği kalınlık.

Diğer dillerde Tüm anlamı nedir?

İngilizce'de Tüm ne demek? : [Tum] adj. whole, entire, total, all, clear, undivided, utter, overall

n. entire, whole, entirety, totality, full complement

pref. pan

Fransızca'da Tüm : entier/ière, total/e, complet/ète, plein/e

Almanca'da Tüm : adj. integral, komplett, sämtlich

Rusça'da Tüm : adj. круглый, весь, целый, сплошной