Tümamiral nedir, Tümamiral ne demek

Tümamiral; bir askerlik terimidir.

  • Deniz kuvvetlerinde, rütbesi tuğamiralle koramiral arasında bulunan amiral

Tümamiral hakkında bilgiler

Tümamiral deniz kuvvetlerinde Tuğamiralle Koramiral arasındaki rütbedir.NATO kodu OF-7'dir. Kara Kuvvetlerindeki karşılığı Tümgeneral

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde normal şartlar altında görev süresi 4 yıldır.

Tümamiral tanımı, anlamı:

Deniz : Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Kuvvet : Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Dayanıklı olma durumu. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Güç. Bir ülkenin silahlı gücü. Şiddet, zor, cebir. Fiziksel güç, takat. Yetke, erk, nüfuz.

Rütbe : Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki. Mertebe, derece, paye.

Tuğamiral : Deniz kuvvetlerinde, rütbesi albay ile tümamiral arasında bulunan amiral.

Koramiral : Deniz kuvvetlerinde, rütbesi tümamiral ile oramiral arasında bulunan, kara ve hava kuvvetlerindeki korgeneralin dengi olan subay.

 

Tümamirallik : Tümamiralin makamı ve görevi. Tümamiral rütbesi.

Amiral : Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı.

Tümgeneral : Kara ve hava kuvvetlerinde, rütbesi tuğgeneralle korgeneral arasında bulunan general, ferik.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Silahlı : Silahı olan.

Normal : Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.

Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Temel kural belgesi.

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli. Altından yapılmış sikke. Bu elementten yapılmış.

Diğer dillerde Tümamiral anlamı nedir?

İngilizce'de Tümamiral ne demek? : n. flag officer

Fransızca'da Tümamiral : vice-amiral [le]

Almanca'da Tümamiral : n. Konteradmiral