Monolithic circuit türkçesi Monolithic circuit nedir

  • Bilişim alanında kullanılır.
  • Tektaş devre.
  • Bir tek yongadan oluşan tümleşik çevrim.
  • Tektaş çevrim.
  • Monolitik devre.

Monolithic circuit ingilizcede ne demek, Monolithic circuit nerede nasıl kullanılır?

Monolithic : Tek parçalı. Tek parça taştan. Tek yongalı. Monolitik. Bölüntüsüz. Tekil. Yekpare taştan. Yekpare. Tek parça. Tek parça taştan yapılmış.

Circuit : Daire. Çevre. Devre (elektronik terimi). Bir yönetim altındaki işletme sayısı. Çıngı devresi. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Döngü. Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. Turneye çıkmak. Gezi.

Monolithic construction : Monolitik yapı.

Monolithic integrated circuit : Tek yongalı tümleşik devre. Monolitik tümleşik devre. Monolitik entegre devre.

Absorption circuit : Soğurma devresi.

Acceptor circuit : Alıcı devre.

İngilizce Monolithic circuit Türkçe anlamı, Monolithic circuit eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Monolithic circuit ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alphabetic code : Alfabetik kod. Abecesel kod. Verilerin bir abecesel damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Abecesel düğüm.

Alphabetic string : Alfabetik dizgi. Alfabetik karakter katarı. Yalnız belli bir abece'nin yazaçlarından oluşan dizgi. Abecesel damga dizgisi. Abecesel dizgi.

 

Alphabetic data : Alfabetik veri. Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri. Alfabetik data. Abecesel veri.

Alphanumeric character set : Abecesayısal damga takımı. Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı.

Accesibility : Bir gömüde, bir dizin terimine yollama yapan ortalama terim sayısı. Erişilirlik. Erişilebilirlik.

Algol : Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili. Umacı. Algorithmic language (cebirsel dil). Algol. Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Algol dili.

Algorithmic language : Algol. Algoritmik dil. Algorithmic language (cebirsel dil). Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili. Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili.

Alphanumeric code : Abecesayısal düğüm. Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi. Alfasayısal kod. Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm.

 

Alphabetic character set : Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı. Abecesel damga takımı. Alfabetik karakter seti.

Actual address : Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Gerçek adres. Hakiki adres.

Monolithic circuit synonyms : address, acess arm, addressing, administrative data processing, alphabetic word, accounting machine.