Monolithic construction türkçesi Monolithic construction nedir

  • Monolitik yapı.

Monolithic construction ingilizcede ne demek, Monolithic construction nerede nasıl kullanılır?

Monolithic : Tek parçalı. Bölüntüsüz. Tek yongalı. Monolitik. Tek parça taştan. Tek parça. Tek parça taştan yapılmış. Tekil. Yekpare taştan. Yekpare.

Construction : Konstruksiyon. Yorum. Çatma. Yapma. İnşa. Yapım. Anlam. Geçme. Konstrüksiyon. Yapılış.

Monolithic circuit : Bir tek yongadan oluşan tümleşik çevrim. Tektaş devre. Tektaş çevrim. Monolitik devre.

Monolithic integrated circuit : Monolitik tümleşik devre. Monolitik entegre devre. Tek yongalı tümleşik devre.

Absolute construction : Yalın kuruluş. (gramer) bir isim ve bazı tanımlayıcılardan oluşan isim tamlaması (genellikle bir ortaç).

Adjectival construction : Somut, soyut adları ve kavramları çeşitli yönleriyle nitelemek veya belirtmek maksadıyla ve ona bağlı sıfatın tamlama dizilişinde oluşturduğu söz grubu. bu dizilişte sıfat tamlayan, sıfat tarafından nitelenen veya belirtilen ad tamlanan görevindedir: evet, pekala biliyorum ki, bir gün ben her şeyi bırakıp bu küçük yola dalarsam onun bittiği yerde bütün saadet ve hasretlerimi, eski yaşanmış rüyalarımı bulacağım, temiz, yepyeni, mesut bir adam olacağım (a. h. tanpınar, abdullah efendinin rüyaları: bir yol, s.123). bu kötü günlerinde gülsüm’e bir ana gibi bakıyordu (r.n. güntekin, kızılcık dalları, s.29). tahir ağa, bugüne kadar üç nesil yetiştirmişti (r. n. güntekin, göst.e., s.29). sonra kızgın, dumanlı bir grup oldu; ezan sesleri arasında kısık, uyuşuk lambalar birer birer yanıp kasabayı kasvetli bir gece sardı (r.h.karay, memleket hikayeleri: şeftali bahçeleri, s.33). ben bu rüyayı on yedi yaşımda iken görmüş ve onu senelerce şehir şehir, sokak sokak aramış, daha ilk karşılaşmamızda, göğsüm daralarak: “işte bu odur!” demiştim (t. buğra, yarın diye bir şey yoktur, s. 35) vb. Sıfat tamlaması.