Diversified türkçesi Diversified nedir

Diversified ingilizcede ne demek, Diversified nerede nasıl kullanılır?

Diversified agriculture : Çeşitlendirilmiş tarım. Sadece geleneksel tarımdan daha fazlasını içeren tarımcılık (turizm doğrudan pazarlama çiftçi pazarı ileri işleme ve daha fazlasını içerir).

Overdiversified : Aşırı çeşitli. Aşırı farklı.

Diversifier : Farklılaştıran kimse veya şey. Çeşitlendiren. Çeşitlendiren kimse veya şey.

Diversifies : Farklılaştırmak. Değişik alanlara yöneltmek. Çeşitlendirmek. Değiştirmek. Çeşitlilik. Çeşitlemek. Çeşitlenmek. Çeşitli kılmak.

Overdiversifies : Aşırı farklılaştırmak. Aşırı çeşitlendirmek.

Market diversification : Pazar çeşitlendirmesi. Bir firmanın mevcut ürün ve piyasalarına ek olarak yeni ürünler geliştirmesi ve yeni piyasalara girme biçimindeki büyüme stratejisi.

Overdiversification : Aşırı çok renklilik. Fazla çeşitlendirme. Aşırı çeşitlilik.

Diversifying : Çeşitlenme. Çeşitlendirmek. Farklılaşan. Farklılaştırmak. Değişik alanlara yöneltmek. Değiştirmek.

Diversification of production : Firmanın tek bir alanda yoğunlaşarak karşılaşabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla farklı mal ve hizmetler üretmesi. Üretimin çeşitlendirilmesi.

 

Diversifications : Çeşitleme. Değişiklik. Çeşitlendirme. Diversifikasyon. Çeşitlenme. Farklılaştırma. Çeşitlilik. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma.

İngilizce Diversified Türkçe anlamı, Diversified eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Diversified ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Heterogenous : Heterojen. Dış kaynaklı. Çokyapımlı. Heterojeni. Çoktürel. Vücudun dışından gelen. Ayrı cinsten. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan. Birden çok evreden oluşan ve bu nedenle tekdüze özellikler göstermeyen dizgelerin genel niteliği.

Decentralized : Merkezde olmayan. Ademi merkezi. Merkezsizleştirilmiş. Özeksiz. Dağınık. Merkezsizleşmiş. Yerel yönetimler arasında devredilmiş idari yetkiler (merkezi otoriteye ait olan). Ademi merkeziyetçi. Paylaştırılmış.

Nonhomogeneous : Homojen olmayan. Heterojen. Tekdüze olmayan. Biryapımlı olmayan. Aynı olmayan.

Another : Başka birisi. Sair. Öbürü. Başkası. Öbür. Başka bir. Bir. Ayrı. Diğeri.

Calico : Basmadan yapılmış. Pamuklu. Basma. Amerikan. Pamuklu bez. Benekli. Patiska. Karışık. Patiskadan yapılmış.

 

A far cry from : Bambaşka. Ne kadar farklı.

Disparate : Benzeşmeyen. Apayrı. Kıyaslanabilemez. Benzeşmeyen şeyler. Nispetsiz. Bambaşka. Kıyaslanamaz. Hiç benzemeyen. Bambaşka şeyler.

Atypical : Düzensiz, değişik, değişken, tipik olmayan, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen. Alışılmamış. Tipik olmayan. Atipik. Atipikal. Başka.

Distinctive : Özgün. Ayıran. Kolaylıkla ayırt edilebilen. Kendine özgü. Diğerlerinden ayrı. Karakteristik. Özel. Belirgin. Ayırıcı.

Dissimilar : Ayrı. Benzemez. Başka. Benzer olmayan. Ayrımlı.

Diversified synonyms : allotted, composite, blowzed, mixed, aliening, scattered, dispensed, discriminating, discrete, misc, diverse, blowsed, divergent, dismantled, novel, varied, heterogeneous, medley, dishevelled, differently, asstd, different, wide ranging, miscellaneous, disheveled, a far cry, alterable, discrepant, far out, distinct, medleys, distributed, bestrewn.

Diversified zıt anlamlı kelimeler, Diversified kelime anlamı

Homogeneous : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yapısı ve özellikleri her yerinde özdeş olan (özdek). aynı dereceli ya da aynı boyutlu olan. Tektürel. Türdeş. Aynı yapılı olan. Mütecanis. Özellikleri, her noktasında eşdeğer olan özdek evresine ilişkin. Fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli bölgelerinde ayrılık göstermeyen tek evreli dizgelerin ortak özelliği. Bağdaşık. Tekkökenli.

Diversified antonyms : undiversified.

Diversified ingilizce tanımı, definition of Diversified

Diversified kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Variegated. Distinguished by various forms, or by a variety of aspects or objects. As, diversified scenery or landscape.