Monoliths türkçesi Monoliths nedir

 • Yekpare dikme.
 • Tek parça taş.
 • Tek parça taştan yapılmış abide.
 • Yekpare sütun.
 • Tek parça.
 • Tek parça anıt.
 • Bütüncül.
 • Tek parçadan yapılmış.
 • Yekpare.
 • Bütün.
 • Yekpare taş.

Monoliths ingilizcede ne demek, Monoliths nerede nasıl kullanılır?

Monolith : Yekpare. Tek parça anıt. Yekpare sütun. Bütüncül. Tek parça. Tek parça taştan yapılmış abide. Tek parçadan yapılmış. Yekpare dikme. Bütün. Tek parça taş.

Monolithic : Yekpare. Tek taştan yapılmış. Tek parça. Bölüntüsüz. Yekpare taştan. Tek parçalı. Tek parça taştan. Monolitik. Tekil. Tek yongalı.

Monolithic circuit : Monolitik devre. Bir tek yongadan oluşan tümleşik çevrim. Tektaş çevrim. Tektaş devre.

Monolithic construction : Monolitik yapı.

Monolithic integrated circuit : Monolitik tümleşik devre. Monolitik entegre devre. Tek yongalı tümleşik devre.

Monologues : Monolog. Monologlar.

Monolayers : Tek katlı. Tek kat. Tek tabaka. Tek katman. Monomoleküler tabaka. Tekkatman.

Monologs : Monolog.

Monolayer : Bir yüzeyi kaplayan tek özdecik kalınlığında tabaka. Katı, sıvı gibi yoğun özdekler üzerinde görece seyreltik gaz ya da sıvıların tutunmalarıyla ortaya çıkan ya da bir sıvı üzerinde çözünmeyen sıvılarca oluşturulan bir molekül kalınlığındaki örtü. Molekül ya da hücre olarak birimlerin homojen tek bir kattan oluşması. monolayer. Biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Monomoleküler tabaka. Tekkatman. Tek tabakalı.

 

Monologue : Monolog. Tekil konuşma. Tekli konuşma. Tek kişiye özgün oyun. Oyuncunun kendi kendine konuşması. bir kişinin seyircilere anlattığı ve genellikle güldürmeyi amaçlayan bir konu.

İngilizce Monoliths Türkçe anlamı, Monoliths eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Monoliths ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Solidest : Sıvı olmayan. Mükemmel. Türdeş. Masif. Katı. Sağlam karakterli. Koyu. Katı cisim. Eksiksiz.

Completes : Yerine getirmek. Eksiksiz. Bütünlemek. Tümlemek. Uygulamak. Bitirmek. Tekmillemek. Tamamlamak. Halletmek.

Monolithic : Tek parçalı. Tek yongalı. Bölüntüsüz. Tek taştan yapılmış. Tek parça taştan yapılmış. Tek parça taştan. Tekil. Monolitik.

Big : Kocaman. Büyük. İri. Popüler. Ünlü. Önemli.

Alls : Katışıksız. Tümünü. Ne var ne yoksa. Herkes. Tüm. Hepsi. Tümü. Her şey.

A hundred percent : Yüzde yüz. Kesin. Şüphesiz (yüzde yüz). Hepsi. Tam.

One piece : Bir adet. Tek parçalı.

Completest : Tamamlanmış. Eksiksiz. Tam. Mükemmel. Tamam. Tamamı. İyice.

Totalitarian : Erktekelci. Tek partili rejimle ilgili. Totaliter. Merkezi ve baskıcı yönetim biçimi ve böyle yönetim biçimleriyle ilgili veya onlara ait olan.

 

Complete : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Yerine getirmek. Tam. Yeniden tamamlama. Bitev. Tümlemek. Tamam. Tamamlamak. İyice.

Monoliths synonyms : undiversified, solider, aggregate, complement, all over the, wholes, entire, entires, all the, in one piece, solid, massive, clearest, all out, integral, totalitarians, all, continuum, holistic, entirely, monolith, integrative, monumental, large, whole.

Monoliths zıt anlamlı kelimeler, Monoliths kelime anlamı

Diversified : Farklı. Rizikoları dağıtılmış. Değişik. Farklı alanlara yönlendirilmiş. Dağıtılmış. Çeşitli.

Small : Küçücük. Basit. Mütevazı. Ufak tefek. Sıradan. Ufak ufak. Zayıf. Fakir. Küçük. Az.

Little : Önemsiz. Ufak şey. Birazcık. Azıcık. Az. Cici. Genç. Değersiz. Be.az miktarda. Kısa.