Solidest türkçesi Solidest nedir

 • Üç boyutlu cisim.
 • Sert.
 • Sağlam karakterli.
 • Cisimsel.
 • Aynı türden.
 • Tek parça.
 • Yekpare.
 • Türdeş.
 • Güvenilir.
 • Tam.
 • Katı madde.
 • Metanet.
 • Koyu.
 • Masif.
 • Katı cisim.
 • Bütün.
 • Katı.
 • Yekpare ve içi dolu (madde).
 • Eksiksiz.
 • Metin.
 • Mükemmel.
 • Birlik olan.
 • Kübik.
 • Sağlam.
 • Sıvı olmayan.
 • Som.
 • Birbirine bağlı.

Solidest ingilizcede ne demek, Solidest nerede nasıl kullanılır?

Solider : Koyu. Güvenilir. Katı cisim. Tam. Sağlam. Yekpare ve içi dolu (madde). Tek parça. Metin. Masif. Yekpare.

Solid angle : Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı. Katı açı. Tam açı. Üçten fazla düzlemin bir nokta üzerinde oluşturdukları açı.

Solid argument : Anlaşılabilir savlarla desteklenmiş açık şikayet. Güçlü sav. Kuvvetli argüman.

Solid axle : Yekpare dingil.

Solid black and white : Kesin siyah ve beyaz.

Solid color : Tek renk. Düz renk.

Solid content : Katı içeriği. Katı madde oranı.

Solid conductor : Som iletken. Tek parça iletken. Yekpare iletken.

Solid body : Katı ve içi dolu gövde (gitar). Dolu gövde. Katı cisim. Sert kısım. Her konumda biçimini koruyan cisim.

Solid covering : Katı örtü.

İngilizce Solidest Türkçe anlamı, Solidest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Solidest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Synergistic : Sinerjistik. Sinerjik. Karşılıklı etkili olan. Etkileşen. Eş etkin. Diğerinin etkisini arttıran.

Salmon : Somon rengi. Somon. Som balığı. Sombalığı. Somon (zooloji terimi). Somon balığı. Alabalık. Sarımsı pembe.

Authentic : Otantik. Asıl. İçten. Orijinal. Sahici. Esas. Sahih. Samimi. Özgün.

Acrimonious : Haşin. Ters. Acı. Huysuz. Hırçın.

Sterlings : İngiliz gümüşü. Değerli. İngiliz lirası. Saf. Sterlin. Sterling gümüş. Pound. Som gümüş. Gerçek.

Resolutes : Yürekli. Kararlı. Yavuz. Azimli. Cesur. Yiğit. İradeli. Kuvvetli. Dirençli.

Similar : Ayrımsız. Benzeşen. Benzeş. Mümasil. Okşar. Bendeş. Eş. Okşaş. Aynı.

Resolution : Rezolüsyon. Ayırma duyarlılığı. Önerme. Çözme. Çözünürlük. Önerge. Ara kararı. Azim. Kararlılık. Bilgisayar, biyoloji, hukuk, fizik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Beauts : Nadide şey. Az bulunur şey.

Solidest synonyms : state of matter, eubstance, bullet text, as hard as iron, creditworthy, homogenous, bitter, guts, authentics, concomitant, firm, as hard as nails, thorough, backbone, abject, congenerical, interconnected, grittier, fastened, of that ilk, all over the, aggregate, deepest, acrid, darkest, allied, completest, exhaustive, sterling, solidary, earthiness, cognate, firmed.

 

Solidest zıt anlamlı kelimeler, Solidest kelime anlamı

Porosity : Gözenekli oluş. Gözenek. Üzerinde küçük delikler olma hali, gözenekli yapıya sahip olma hali, gözeneklilik. küçük delik, gözenek. Porozite. Bir özdek kütlesi içindeki mini ölçekte oluklardan her biri. Boşluk. Bir kayaçtaki gözeneklerin tüm oylumu ile kayacın tüm oylumu arasındaki orantı. Katı bir özdeğin çok küçük oylumlu boşluklarla kaplı olması. Fizik, kimya, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Gözeneklilik.

Permeability : Su geçirgenliği. Bir zarın, iki tarafında bulunan maddeleri bir taraftan diğer tarafa geçirebilme yeteneği. permeabilite. Nüfüs edilebilirlik. Geçirilgenlik. Permeabilite. Bir zarın, iki tarafında bulunan maddeleri bir taraftan diğer tarafa geçirebilme yeteneği, permeabilite. Geçirgenlik. Bir özdek içinde oluşturulan mıknatıssal akımın, nuknatıslayıcı kuvvete oranı. basınçlı bir uçunun gözenekli bir özdekten sızım hızı. Biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Geçirimlilik.

Unreliableness : Güvenilmezlik. Güvensiz olma durumu. Güvensiz olma özelliği. Güvenilmeme. Güvenli olmama özelliği. Güvenilir olmama durumu.

Solidest antonyms : undependability, undependableness, unreliability.