Solid argument türkçesi Solid argument nedir

  • Kuvvetli argüman.
  • Anlaşılabilir savlarla desteklenmiş açık şikayet.
  • Güçlü sav.

Solid argument ingilizcede ne demek, Solid argument nerede nasıl kullanılır?

Solid : Güvenilir. Metanet. Dayanıklı. Kaliteli. Üç boyutlu cisim. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde toplandıkları, dolayısıyla ancak titreşim yapabildikleri evre. (cam, zift gibi özdekler, görünüş benzerliklerine karşın örüt yapılı olmadıklarından kati durumda sayılmazlar.). Katı madde. Kesintisiz. Aralıksız. Özdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi olan hali; bir katının öğecikleri, değişmez bir denge konumu çevresinde titreşir, ancak yer değiştiremez, anlamdaş katı, katı durum.

Argument : Bilgisayar, fizik, tiyatro alanlarında kullanılır. Değiştirgen. Bir tiyatro yapıtının baş tarafına yazılan oyun özeti bk. baş özet; inandırıcı söz, sahne. Üzerinde konuşma. Çıkarım. Belge. Bir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken; özellikle üçgenölçüsel işlevlerin açı cinsinden bağımsız değişkenleri. Yargılama. Düşünme. Sav.

Solid angle : Tam açı. Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı. Katı açı. Üçten fazla düzlemin bir nokta üzerinde oluşturdukları açı.

 

Solid axle : Yekpare dingil.

Solid black and white : Kesin siyah ve beyaz.

Solid body : Katı cisim. Katı ve içi dolu gövde (gitar). Her konumda biçimini koruyan cisim. Sert kısım. Dolu gövde.