Solid body türkçesi Solid body nedir

  • Dolu gövde.
  • Sert kısım.
  • Uzay alanında kullanılır.
  • Katı ve içi dolu gövde (gitar).
  • Her konumda biçimini koruyan cisim.
  • Katı cisim.

Solid body ingilizcede ne demek, Solid body nerede nasıl kullanılır?

Solid : İçinde boşluk olmayan. Katı hal. Üç boyutluluk. Katı yiyecek. Masif. Yekpare ve içi dolu (madde). Katı. Güvenilir. Dayanıklı. Metanet.

Body : Bilgisayar, gitar, iktisat alanlarında kullanılır. Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup. Heyet. Sesini elektrik ve yardımcı düzenekler aracılığıyla duyurabilen telli çalgıların içi dolu geniş bölümü. Nesne. Kitle. Birlik. Yığın. Büyük kısım. Kasa.

Solid body guitar : Pür gövdeli gitar. Sesini dışarıya aktarabilmesi için elektrik enerjisine gereksinim duyan, gövdesi pür gitar türü.

Solid angle : Katı açı. Üçten fazla düzlemin bir nokta üzerinde oluşturdukları açı. Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı. Tam açı.

Solid argument : Anlaşılabilir savlarla desteklenmiş açık şikayet. Güçlü sav. Kuvvetli argüman.

Solid axle : Yekpare dingil.

İngilizce Solid body Türkçe anlamı, Solid body eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Solid body ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Rigid body : Rijit cisim. Katı gövde. Zorlama ve devinim etkisi altında biçimi ve boyutları değişmeyen cisim; bu durumda cismi oluşturan parçacıklar arası uzaklıklar değişmez. Sert nesne.

Achondrite : Kumsuz göktaşı. Taşımsı göktaşlarının bir türü olup, içinde küresel tanecikler yoktur.

Albedo : Işınım yapmayan bir gökcisminin yansıttığı ışığın aldığı ışığa oranı. Beyazlık derecesi. Albedo. Aklık dercesi. Turunçgillerde kabuğun beyaz iç bölümü. Aklık. Aklık derecesi. Kendi ışık yaymayan göcisimlerinin yansıttığı ışık oranı. Aklık derecesi (astronomi terimi).

Absolute orbit : İki cisimden her birinin kütle merkezine göre çizdiği yörünge. Salt yörünge.

Aerolite : Meteorit veya meteor taşı. Havataşı. Göktaşı. Taşımsı göktaşı. Meteorit. Aerolit. Demire göre taş oranı yüksek olan göktaşı türü.

Absorptive power : Soğurma gücü. Emici güç. Boya alış gücü. Emme veya soğurma eğilimi. Emebilme gücü veya kapasitesi. Bir ortamda, bir cisme giren ışığın çıktıktan sonraki yeğinlik azalma niceliğinin giren ışık niceliğine oranı.

Absolute brightness : Bir yıldızın 20 parsek uzaklığa indirgenmiş parlaklığı. Salt parlaklık.

Altair : Aquila (kartal) takımyıldızı'nın en parlak yıldızı. Eltair. Kartal'ın a yıldızı. Uçucu (a aql).

Acceleration due to gravity : Yerçekiminin etkileri nedeniyle yolun artışı. Yerçekimi ivmesi. Serbest düşen bir cismin kazandığı ivme.

Solidest : Eksiksiz. Birbirine bağlı. Sağlam karakterli. Sağlam. Güvenilir. Kübik. Yekpare. Üç boyutlu cisim. Birlik olan.

Solid body synonyms : accuracy, absolute value, airglow, adhara, absolute parallax, accidental error, solid, solider, almak, absorption line.