Yekpare nedir, Yekpare ne demek

Yekpare; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün.
  • Tek parça olarak, bütün olarak

"Yekpare" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Tarih, yekpare görülecek, topyekûn sevilecek yahut da nefret edilecek bir şey değildir." - Y. K. Beyatlı
  • "Pencerelerin karşı duvarı yerden tavana kadar yekpare aynayla örtülüydü." - C. Uçuk

Yekpare anlamı, kısaca tanımı:

Parça : Tane. Müzik eseri. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Güzel, alımlı kız veya kadın. Nesne. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Pasaj. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz.

Tek : Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her biri. Hiç, hiçbir. Yalnızca. Eşi olmayan, biricik, yegâne. Sessiz, hareketsiz, uslu. Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar. İki ile bölünemeyen (sayı). Kadeh içinde belirli ölçüde olan (içki).

Bütün : Birlik, tamlık. Bozuk olmayan (para). Parçalanmamış. Eksiksiz, tam. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi.

Diğer dillerde Yekpare anlamı nedir?

İngilizce'de Yekpare ne demek? : adj. massive, monolithic, solid

adv. in a single piece

Fransızca'da Yekpare : d'un seul tenant, massif/ive

Almanca'da Yekpare : massiv

Rusça'da Yekpare : adj. монолитный, единый