Motor yağı nedir, Motor yağı ne demek

  • Motorlarda sürtünmeyi azaltarak aşınmayı önlemeye yarayan bir yağ türü

Bilimsel terim anlamı:

Motorlarda sürtünmeyi azaltarak aşınmayı önlemeye yarayan madensel yağ.

İngilizce'de Motor yağı ne demek? Motor yağı ingilizcesi nedir?:

motor oil

Motor yağı hakkında bilgiler

Motor yağı, motorlu taşıtlarda motorun çalışan parçaları arasında kaygan bir yağ tabakası oluşturarak sürtünen yüzeylerin aşınmasını önler. Ayrıca motorun içinde çalışan parçaları temizler.

Otomotiv Mühendisleri Cemiyeti (OMC), motor yağlarının karakteristiklerini ayırt etmek için kalite isimlendirmesi getirmiştir. Bu isimlendirme düşükten yükseğe 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,50 ve 60 olarak belirlenmiştir. W ile biten bu sayılar yağın soğuk veya kış koşullarunda en düşük sıcaklıkta akışkanlığa başlama noktasıdır. Mesela 20W, 20 derecede yağın akışkan olduğunu gösterir. Yapılan bu isimlendirmede düşük değerler daha iyidir. Genel olarak Türkiye iklim şartları göz önüne alındığında 10W40 veya daha düşük sayılarla isimlendirilen yani daha kaliteli yağlar tavsiye edilir.

Motor yağı anlamı, kısaca tanımı:

Motor : Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek. Akaryakıtla işleyen deniz aracı. Motosiklet.

 

Aşınma : Aşınmak işi. Erozyon. Korozyon.

Sürtünme : Sürtünmek işi. Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu, delk.

Önleme : Önlemek işi.

Motorlu : Motorla çalışan.

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

Çalış : Çalma işi.

Parça : Tane. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Pasaj. Müzik eseri. Nesne. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Güzel, alımlı kız veya kadın.

Kaygan : Islak veya düz olduğundan kaydırıcı özelliği bulunan veya üzerinde kayılan, zıypak.

Diğer dillerde Motor yağı anlamı nedir?

İngilizce'de Motor yağı ne demek? : n. motorine, lubricating oil, engine oil, lube oil