Mountebanks türkçesi Mountebanks nedir

Mountebanks ingilizcede ne demek, Mountebanks nerede nasıl kullanılır?

Mountebank : Sahte doktor. Şarlatan satıcı. Tokatçı. Şarlatan.

İngilizce Mountebanks Türkçe anlamı, Mountebanks eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mountebanks ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gouger : Dolandırıcı. Heykeltıraş. Oymacı. Oyma kalemiyle kesen ve şekillendiren kimse. Hain. Sahtekar.

Phonies : Düzme. Sahtekar. Kofti. Kalp. Sahte şey. Sahte.

Slicker : Yağmurluk. Perdah bıçağı. Saraç bıçağı. Muşamba yağmurluk. Dolandırıcı. Şık giyimli dolandırıcı. Muşamba. Şık giyimli şehirli.

Trickster : Dalavereci. Dümenci. Hilekar. Düzenbaz. Entrikacı. Hileci. Üçkağıtçı. Kazıkçı. Sahtekar. Oyuncu.

Sharpers : Dolandırıcı. Hilebaz. Dalavereci. Üçkağıtçı.

Charlatan : Sahte doktor. Numaracı. Dolandırıcı kimse. Ağzı kalabalık. Üç kağıtçı. Üçkağıtçı.

Faker : Seyyar satıcı. Numaracı. Düzmeci. Dost uçağı. Üçkağıtçı. Yalandan hasta. Dolandırıcı. Gösterişçi. Sahtekar.

Chiseller : Keski kullanan kişi. Para sızdıran kimse. Dolandırıcı. Üçkağıtçı. Para sızdıran kişi.

Gougers : Hain. Sahtekar. Heykeltıraş. Oymacı. Oyma kalemiyle kesen ve şekillendiren kimse. Dolandırıcı.

 

Phonier : Sahte. Sahte şey. Sahtekar. Düzme. Düzmece. Kalp. Kofti.

Mountebanks synonyms : chiselers, croaker, cheater, phrenologist, quack, dabbler, cheat, croakers, scammer, mountebank, grifter, phoniest, sharper, sharpy, deceiver, con artist, chiseler, sharpie, dabblers, fakers, craniologist, phoneys, beguiler, phoney, sharpies, grifters, chisellers, charlatans.