Mountebank türkçesi Mountebank nedir

Mountebank ingilizcede ne demek, Mountebank nerede nasıl kullanılır?

Mountebanks : Şarlatan satıcı. Şarlatan. Tokatçı.

Mounted : Mukavvaya yapıştırılmış. Atlı. Monteli. Kakılmış. Ata binmiş. Gömülü. Hazır. Birleştirilmiş. Binmiş. Takılı.

Mounted gem : Kakma taş.

Mounted police : Atlı sakçı. Atlı polis.

Mounted policeman : Atlı polis.

Rack mounted system : Raf yapısında sistem.

Mounted specimen : Gömülü numune.

Mounted troops : Süvari. Atlı asker. Bindirilmiş kıtalar.

Mounters : Montör. Kurgucu.

Amounted : Anlamına gelmek. Toplama ulaşmak. Eşit olmak. Sonuca varmak. Bedelinde. İfade etmek. Miktarında. Tutarındaki.

İngilizce Mountebank Türkçe anlamı, Mountebank eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mountebank ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Trickster : Hilebaz. Üçkağıtçı. Entrikacı. Düzenbaz. Kazıkçı. Dalavereci. Dümenci. Hilekar. Oyuncu. Hileci.

Quacks : Zevzeklik. Vakvak. Dırdır. Ördek sesi.

Croaker : Şom ağızlı kimse. Sarıağız balığı. Kemikli balıklar (teleostei) takımının, gölge balığıgiller (sciaenidae) familyasından, 20-40 cm kadar uzunlukta, sürüler yapan, otçul, akdeniz ve karadeniz'de yaşayan bir tür. İşkine. Kurbağa. Karamsar kimse.

 

Phonier : Kofti. Kalp. Sahte şey. Sahtekar. Sahte. Düzmece. Düzme.

Beguiler : Ayartan. İkna eden. Cezp eden. Kandıran. Aldatan. Baştan çıkaran.

Faker : Gösterişçi. Numaracı. Seyyar satıcı. Dolandırıcı. Üçkağıtçı. Dost uçağı. Sahtekar. Düzmeci. Yalandan hasta.

Con artist : Hilebaz. Dalavereci. Dolandırıcı. Sahtekar. Üçkağıtçı. Hilekar. Düzenbaz.

Cheat : Hile. Kopya çekmek. Dolandırmak. Razı etmek. İhanet etmek. Hile yapmak. Kazıklamak. Kandırmak. Kazık atmak. Hileyle elinden almak.

Gouger : Dolandırıcı. Heykeltıraş. Oyma kalemiyle kesen ve şekillendiren kimse. Hain. Sahtekar. Oymacı.

Quack : Vakvaklamak. Zevzeklik. Vakvak. Vak. Ördek sesi çıkarmak. Dırdır. Ördek sesi. Ördek gibi bağırmak. Vakvak etmek.

Mountebank synonyms : quacking, sharpies, phoniest, deceiver, sharpie, dabblers, sharper, craniologist, quack doctor, phrenologist, gougers, witchdoctor, sharpy, grifters, chiseller, dabbler, quacked, phoney, phoneys, chisellers, slicker, fakers, mountebanks, cheater, chiseler, croakers, witchdoctors, phonies, charlatans, sharpers, scammer, chiselers, grifter.

Mountebank ingilizce tanımı, definition of Mountebank

Mountebank kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To cheat by boasting and false pretenses. To play the mountebank. One who mounts a bench or stage in the market or other public place, boasts of his skill in curing diseases, and vends medicines which he pretends are infallible remedies. A quack doctor. To gull.