Gougers türkçesi Gougers nedir

Gougers ingilizcede ne demek, Gougers nerede nasıl kullanılır?

Gouger : Oyma kalemiyle kesen ve şekillendiren kimse. Dolandırıcı. Hain. Sahtekar. Oymacı. Tokatçı. Heykeltıraş.

Gouge forceps : Guj pensi. Kerpeten biçiminde kuvvetli, ağız kenarları keskin, kırılmış kemik uçlarındaki sivrilikleri kesip düzeltmeye yarayan aygıt.

Gouge out : Oymak. Oyup çıkarmak.

Pressure gouge : Basınçölçer. Akışkanlıkların basıncını ölçen aygıt.

Gouge : Kazıklamak. Küçük orak. Ucu kıvrık bıçak. Oluk. Heykeltıraş kalemi. Oymak. Oyma keskisi. Oyma kalemi. İskarpelayla oymak. Şantajla para almak.

Gouaches : Guvaş. Guaj.

Gouging : Üçkağıtçılık. Kanal açma. Hakkını yeme. Aldatma (argo terim). Oyup çıkarma. Deşme (örneğin, göz, talaş, vs.). İskarpela ile kesme. Oyma. Dolandırma.

Gouges : Para sızdırmak. Oymak. Şantajla para almak. Kazıklamak.

Gouged : Oyulmuş. Dolandırılmış. Oyuk. Zorla çekip çıkarılmış. Kesilmiş. Oyma ile süslenmiş. Keski ile yontulmuş. Kafese girmiş. Kazarak ortaya çıkarılmış.

Goulash : Gulaş. Tas kebabı. Macar tas kebabı.

İngilizce Gougers Türkçe anlamı, Gougers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gougers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Sculptor : Heykeltraş. Yontuculuk. Yontucu. Heykeltıraşlık. Heykelci. Yontar (takımyıldızı).

Cruel : Amansız. Dayanılmaz. Merhametsiz. Gaddarca. Çekilmez. Zor. Hissiz. Zalim. Gaddar.

Bilks : Hile. Borç takmak. Dubara. Kandırmak. Aldatmak. Ödememek. Dolandırmak.

Carpet bagger : Vurguncu kimse. Vurguncu. Maceraperest politikacı. İç savaştan sonra güney amerika'ya giden kimse.

Rout : Hengame. Eşelemek. Bozguna uğratmak. Hezimete uğratmak. Bozgun. Kurcalamak. Darmadağın etmek. Aramak. Araştırmak. Tarumar etmek.

Impresser : Etkileyen. Hakkak. Mühür veya damga. Gravürcü. Etki bırakan kimse.

Bunkos : Alavere dalavere. Güveni suistimal suçu. Hilekar. Dolandırıcılık oyunu. Üçkağıtçı (kağıt oyunlarında). Kazıklama. Düzenbazlık. Bir kimseyi güveninden yararlanarak dolandırma. Dolandırıcılık.

Adulterators : Hilekar. Yozlaştıran kişi veya şey. Kalitesiz yapan kişi veya şey.

Bunko : Hilekar. Güveni suistimal suçu. Kazıklama. Bir kimseyi güveninden yararlanarak dolandırma. Dolandırıcılık oyunu. Dolandırıcılık. Düzenbazlık. Üçkağıtçı (kağıt oyunlarında). Alavere dalavere.

Covinous : Entrika ile ilgili. Düzenbaz. Suikast ile ilgili.

Gougers synonyms : hollow out, core out, bamboozler, carver, crook, con man, sharpie, gouger, etchers, bilkers, sharpers, cruels, sculptresses, sharper, etcher, cattish, engravers, hollow, dingo, mountebank, scammer, grifter, crooked, disloyal, adventurer, adventurers, bamboozlers, blackguard, confidence man, con artist, chiseller, bilked, sculptors.

Gougers zıt anlamlı kelimeler, Gougers kelime anlamı

Undercharge : Gerekenden düşük fiyat vermek. Gerekenden düşük fiyatta teklif etmek. Gerekenden eksik para istemek. İyi doldurmamak. Değerinden az para istemek. Az para almak. Gerekenden az para istemek. Gerekenden az almak. Az şarj etmek. Değerinden az fiyat istemek.