Nail nedir, Nail ne demek

Nail; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış

Nail isminin anlamı, Nail ne demek:

Erkek ismi olarak; Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.

Nail tanımı, anlamı:

Nail olmak : Erişmek, ulaşmak, kavuşmak.

Kazan : Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap. Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap.

Naile : (na:ile) Bir kız ismi olarak anlamı; Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.

Diğer dillerde Nail anlamı nedir?

İngilizce'de Nail ne demek? : v. hammer a nail; attach with a nail; shut up (a box, container, etc.) with nails; arrest, trap; catch in lie; focus in on, set firmly on; find; punch, hit (Slang); (Slang) have sex with (vulgar)

n. pin of steel, specially shaped little metal peg used in construction and carpentry; hard growth on the top surface of the ends of fingers and toes; ancient unit of measurement for cloth equal to 2 1/4 inches

Almanca'da Nail : erreichend