Naive türkçesi Naive nedir

Naive ile ilgili cümleler

English: A naïve fox does not exist. Likewise, there is no such thing as a man without faults.
Turkish: Bir naif tilkisi yoktur. Aynı şekilde, hatasız bir adam diye bir şey de yoktur.

English: I was young and naive then.
Turkish: O zaman genç ve saftım.

English: Ali isn't as naive as a lot of people think he is.
Turkish: Ali birçok insanın olduğunu düşündüğü kadar toy değil.

English: Get rid of those kinds of naive ideas.
Turkish: O tür safça düşüncelerden kurtul.

English: Ali isn't as naive as Mary is.
Turkish: Ali Mary kadar toy değil.

Naive ingilizcede ne demek, Naive nerede nasıl kullanılır?

Naive approach : Olgunlaşmamış davranış. Naif yaklaşım. Son derece basitleştirilmiş ve çok yönlülüğü olmayan yaklaşım.

Naively : Safça. Saf saf.

Naiveness : Masumiyet. Tecrübesizlik. Gençlik. Saflık. Çocuksuluk. Saf olma niteliği. Kolay aldatılma.

Naivest : Naif (resim). Toy. Denenmemiş. Naif. Çaylak. Bön. Sade. Saf.

Naivete : Şüphelenmeme niteliği. Saflık. Naif hareket. Basitlik. Kolay kanma. Masumluk.

Naik : Aheri. Heri. Herbi. Hesi. Beta. Hersi. Turi. Aheria. Hindistan'da yaşayan etnik bir grup.

Naiad : Çeşmelerin. Kaynakların. Derelerin perileri. Su perisi. Denizkızı. Irmak perisi.

 

Naifs : Toy. Bön. Tecrübesiz. Saf. Denenmemiş.

Naif hawatme : Filistin'in bağımsızlığı için demoktarik cephe'nin lideri (islamik terör organizasyonu).

Naiveties : Saflık. Bönlük.

İngilizce Naive Türkçe anlamı, Naive eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Naive ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute : Absolüt. Mükemmel. Mutlak. Saltık. Tüm. Absolü. Kayıtsız şartsız. Kati. Düzey. Katışıksız.

Silly : Zevzek. Dümbelek. Aptal. Salak. Salakça. Saçmalık. Akılsız. Ahmak. Aptalca. Boş kafa.

Crassest : Hissiz. Dangalak (argo terim). İncelikten yoksun. Ahmak. Aptal. Densiz. Görgüsüz. Kaba. Galiz.

Austere : Yalın. Süssüz. Ciddi. Rahatsız. Özdenetimli. Katı. Güç. Çetin zor.

Sillier : Sersem. Dümbelek. Saçmalık. Aptal. Salakça. Salak. Ahmak. Saçma sapan. Aptalca.

Uninitiated : Başlatılmamış. Konudan bihaber. Başlamamış. Üyeliğe kabul edilmemiş. Konunun yabancısı.

Lummoxes : Aptal. Ahmak. İşbilmez sakar tip. Ahmak kişi.

Untested : Araştırılmamış. Doğrulanmamış. Test edilmemiş. Kontrol edilmemiş. İncelenmemiş.

Uninformed : Habersiz. Bihaber. Cahil. Bilgisiz. Haberdar edilmemiş. Malumatsız. Haber verilmemiş. Cahilce yapılmış.

Naive synonyms : round eyed, uninitiate, inexperient, array, avaricious person, born yesterday, rookies, candid, johnny come lately, brash, chickening, imbecile, chaste, country bumpkin, cleanest, crasser, untried, fledgling, childlike, unworldly, chicken, greenest, simple, starry eyed, bald, unhackneyed, baldest, kite, simple minded, axenic, inexperienced, lummox, coltish.

 

Naive zıt anlamlı kelimeler, Naive kelime anlamı

Informed : Haberli. Haberi olan. Bilgili. Haberdar. Muttali. Aydın. Bilgilendirilmiş. Tahsilli. Bilinçli. Bilgi alan.

Incredulous : İnanmayan. Kuşkucu. İnanmaz. İnanmadığını belirten. Kuşkulu. Kuşkulanan. Güvensiz. Pimpirik. Zor inanan.

Worldly : Maddecilik. Maddeci. Dünyasal. Maddi. Dünyevi. Pişkin. Dünya zevklerine düşkün.

Naive antonyms : sophisticated, experienced.