Silly türkçesi Silly nedir

 • Salak.
 • Salakça.
 • Budala.
 • Saçma sapan.
 • Budalaca.
 • Boş kafa.
 • Saçmalık.
 • Gülünç.
 • Sersem.
 • Bön.
 • Ahmak.
 • Ahmakça.
 • Zevzek.
 • Dümbelek.
 • Aptalca.
 • Saçmalayan kimse.
 • Aptal.
 • Saçma.
 • Akılsız.

Silly ile ilgili cümleler

English: Ali is a silly man.
Turkish: Ali aptal bir adam.

English: He had a silly smile on his face the whole evening.
Turkish: Bütün akşam yüzünde aptalca bir gülümseme vardı.

English: He cannot have done such a silly thing.
Turkish: Böyle aptalca bir şey yapmış olamaz.

English: Don't put such silly thoughts into his head.
Turkish: Böyle aptalca düşünceleri kafana sokma.

English: Ask a silly question and you'll get a silly answer.
Turkish: Aptalca bir soru sorarsan aptalca bir cevap alırsın.

Silly ingilizcede ne demek, Silly nerede nasıl kullanılır?

Silly bugger : Mal. Geri zekalı. Salak. İdiyot.

Silly season : Heyacan yaratan haberlerin olmadığı zaman periyodu. Sersem sezon. Aktivite miktarındaki azalma (genellikle yazın).

As silly as : Kadar aptal.

Become silly : Cıvımak.

Laugh oneself silly : Gülmekten katılmak. Kahkahalarla gülmek. Katılarak gülmek.

Sillabub : Şarap ve kaymakla yapılan bir yemek.

Submarine sill : Deniz teknelerini birbirinden ayıran, tabanı az çok düz ve yüksek bölmeler. Denizdibi eşiği.

Siller : Gümüş.

Window sill : Pencere eşiği. Pencere temeli. Pencere eteği.

 

Prop and sill : Tabanlı direk.

İngilizce Silly Türkçe anlamı, Silly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Silly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Senselessly : Mantıksız bir şekilde. Şuursuzca. Akılsız bir şekilde. Anlamsız olarak. Anlamsızca. Saçmaca. Anlamsız bir şekilde.

Obtusely : Geniş bir şekilde. Körelmiş bir şekilde. Donuk bir şekilde.

Applesauce : Abuk sabuk. İpe sapa gelmez. Palavra. Elma sosu. Elma püresi. Boş laf.

Dizzily : Baş döndürücü bir şekilde.

Amusing : Şaka yapan. Güldürücü. Oyalayıcı. Eğlenceli. Hoş. Eğlendirici. Ahenkli. Zevkli. Komik.

Dizziest : Sersemletici. Hoppa. Başını döndürmek. Fırıl fırıl dönen. Şaşkın. Baş döndürücü. Sersemletmek. Sersemlemiş. Kuş beyinli (argo terim).

Fatuous : Hebenneka.

Barren : Budala (argo terim). Yavan. Çorak. Meyvesiz. Anlamsız. Verimsiz. Bereketsiz. Faydasız. Sonuçsuz.

Frivolous : Manasız. Hoppa. Önemsizlik. Bambılı. Hafif. Anlamsız. Havai. Sulu. Ehemmiyetsiz. Boş.

Barmcake : Kepekli unlu yumuşak ve düz yuvarlak ekmek. Geri zekalı. Bir tür ekmek. (argo terim) salak.

Silly synonyms : cockamamy, airheaded, dully, brutes, giddier, bletherskate, absurdities, crazy, pates, blockish, lummoxes, fatheaded, drolls, boloneys, idiotic, clot, cynical, asininely, inanes, lummox, chattery, daffier, aleck, naive, spoonier, dizzied, tomtom, silliest, birdbrains, full of beans, clods, wacky, berks.

 

Silly zıt anlamlı kelimeler, Silly kelime anlamı

Wise : Mahir. Bilge. Yöntem. Şekil. Tarz. Usul. Akıllı. Mantıklı. Akıllıca. Hikmet sahibi.

Serious : Şaka yapmayan. Tehlikeli. Temkinli. Gerçek. Önemli. Kellifelli. Ağırbaşlı. Şakaya gelmeyen. Vakarlı. Ciddi.

Silly ingilizce tanımı, definition of Silly

Silly kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Blessed. Fortunate. Happy.