Asil nedir Asil; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Asil isminin anlamı, Asil ne demek: Soylu. Asil ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir. Asil veya soylu, bazı kültürl...

 
 
 

Asil öğretmen nedir ne demek

Asil öğretmen nedir Asil öğretmen; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Yetişmenlik dönemi sonunda olumlu tutumu ve öğretim yeteneği okul yönetmeninin raporu ve ders denetimi ile saptanarak öğretmen sanını alan...

Asile nedir Asile; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Asile isminin anlamı, Asile ne demek: Soylu. Asile ismi; Arapça kökenli olup bir Kız ismidir. Asil : Soylu. Yüce duygularla yapılan Asiledden : Hakikaten, doğru, sahi: Sen bunu...

Asileşme nedir ne demek

Asileşme nedir Asileşmek : Karşı gelmek, başkaldırmak, isyan etmek. Asileşmek işi...

Asilik nedir Asilik etmek : Karşı gelmek, başkaldırmak. Başkaldırı : Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme. Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, başkaldırma, ayaklanma, isyan. İngilizce...

Asilmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tırmanmak, asılarak tırmanmak. Asil : Soylu. Yüce duygularla yapılan Tırmanmak : El ve ayaklarıyla tutunarak veya tırnaklarını iliştirerek dik bir yere çıkmak. Bir şeyin eğimini izleyerek yükselme...

Asilzade nedir Asilzade; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. "Asilzade" ile ilgili cümle Asilzadelik : Soyluluk. Soylu : Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara s...

Asil grubu nedir ne demek

Asil grubu nedir Asil grubu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Karboksilik asitten -OH çıkarılması ile teşekkül eden kimyasal grup. Açil grubu. Veterinerlikte sözlük anlamı: Açil grubu. Teknik...

Asil koenzim a sentetaz nedir ne demek

Asil koenzim a sentetaz nedir Asil koenzim a sentetaz; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Mitokondrilerde, oksidasyondan önceki yağ asidi aktivasyonuna giren aktive asilkoenzim A bileşiklerinin teşekkülünü ...

Asil taşıyıcı protein nedir ne demek

Asil taşıyıcı protein nedir Asil taşıyıcı protein; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Yağ asidi sentezindeki metabolik halkada asil grupları taşıyan prostetik gruba sahip küçük bir protein. Acil taşıyıcı p...

Asiledden nedir ne demek

Asiledden nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hakikaten, doğru, sahi: Sen bunu asiledden mi diyorsun?. Asil : Soylu. Yüce duygularla yapılan Asile : Soylu. Hakikaten : Gerçekten. Hakikat : Gerçek. Gerçekten. Gerçeklik. Doğru : Bir ucundan öbü...

Asileşmek nedir ne demek

Asileşmek nedir Gelme : Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmek işi. Gelmiş olan. Yetişme. Başkaldırmak : Ayaklanmak, isyan etmek. İyice coşmak, kabarmak. İsyan : Başkaldırı. Karşı ...

Asillik nedir Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulla...

Asiltransferaz nedir ne demek

Asiltransferaz nedir Asiltransferaz; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu; asetiltransferaz gibi. Açiltransferaz. Teknik terim anlamı: Asil gruplar...

Asilzadelik nedir ne demek

Asilzadelik nedir Soyluluk : Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet. Soyluluk...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim