Asileşmek nedir, Asileşmek ne demek

  • Karşı gelmek, başkaldırmak, isyan etmek

Asileşmek anlamı, kısaca tanımı:

Gelme : Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmek işi. Gelmiş olan. Yetişme.

Başkaldırmak : Ayaklanmak, isyan etmek. İyice coşmak, kabarmak.

İsyan : Başkaldırı.

Karşı : Karşıt, zıt, muhalif. Ön, kat, huzur. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek. -e doğru. Karşılık olarak, mukabil. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Bulunan yere göre önde, ileride olan. İçin, hakkında.

Gelmek : Katılmak, eklenmek. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Başlamak, ortaya çıkmak. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Belli bir süre dolmak. Oturmaya, ziyarete gitmek. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Kazanılmak, sağlanılmak. İzlemek, takip etmek. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Ulaşmak, varmak. Herhangi bir sırada bulunmak. Uygun düşmek. Görünmek, sanılmak. Çıkmak, yönelmek. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Getirmek. Dayanmak, tahammül etmek. Düşmek, rast gelmek. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Akmak. Sonuç çıkmak. Biriyle birlikte gitmek. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Ortaya çıkmak, doğmak. Kadar olmak. Olmak, -e uğramak. Mal olmak. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Türemek. Uymak. İsabet etmek. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Belli bir zamana ulaşmak.

 

Etmek : Herhangi bir değerde olmak. Kötülükte bulunmak. Birini bir şeyden yoksun bırakmak. Eşit değer kazanmak. Küçük veya büyük abdestini yapmak. Demek, söylemek. Bir işi yapmak. Bulmak, erişmek. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.

Diğer dillerde Asileşmek anlamı nedir?

İngilizce'de Asileşmek ne demek? : to become rebellious