Asil grubu nedir, Asil grubu ne demek

Asil grubu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Karboksilik asitten -OH çıkarılması ile teşekkül eden kimyasal grup. Açil grubu.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Açil grubu.

Teknik terim anlamı:

Karboksilik asitten OH çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, açil grubu.

Asil grubu kısaca anlamı, tanımı

Asil : Soylu. Yüce duygularla yapılan

Karboksilik asit : İşlevsel karboksil grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-COOH.

Karboksilik : Karboksilli.

Açil grubu : [Bakınız: asil grubu]. Asil grubu. Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu.

Karboksil : Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler.

Çıkarılma : Çıkarılmak işi.

Teşekkül : Belli bir varlık ve biçim kazanma. Örgüt. Kurulma.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür.

Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar.

Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk.

Grup : Küme. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.

 

Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Açil : Bir hidroksilin organik bir asitten uzaklaşması ile oluşan kök, genel formülü RCO olup burada R, alifatik, aromatik veya alisiklik olabilir.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde ". olarak, . bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

Oh : Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz.

Diğer dillerde Asil grubu anlamı nedir?

İngilizce'de Asil grubu ne demek ? : acyl group