Asil koenzim a sentetaz nedir, Asil koenzim a sentetaz ne demek

Asil koenzim a sentetaz; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Mitokondrilerde, oksidasyondan önceki yağ asidi aktivasyonuna giren aktive asilkoenzim A bileşiklerinin teşekkülünü katalizleyen enzim. Açil koenzim A sentetaz.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Açil koenzim A sentetaz.

Teknik terim anlamı:

Mitokondrilerde, oksidasyondan önceki yağ asidi aktivasyonuna giren aktive asilkoenzim A bileşiklerinin oluşumunu katalizleyen enzim, açil koenzim A sentetaz.

Asil koenzim a sentetaz anlamı, tanımı

Asil : Soylu. Yüce duygularla yapılan

Koenzim : Bir enzimi aktifleştiren enzimin protein olmayan bileşeni. Koferment. Organik bileşikler (C21H36O16N7P3S gibi) veya metal iyonlarından (K, Mg, Fe gibi) oluşan ve enzimlerin etkinliğinde yer alan bir katalizör. Bir enzimi aktif duruma getiren, enzimin protein olmayan bileşeni, koferment. Bir enzimin aktivitesi için gerekli olan, grup transferinde, oksidoredüksiyon ve izomerizasyon reaksiyonlarında önemli rol oynayan, genellikle vitamin olan organik bir molekül.

Koenzim a : Dekarboksilasyonda görev yapan bir koenzim. Bazı enzimatik reaksiyonlarda açil ve asetil grubu transferinde ve dekarboksilasyon reaksiyonlarında görev yapan pantotenik asit içeren bir koenzim, CoA.

 

Sentetaz : [Bakınız: ligaz]. Ligaz.

Sent : Doların yüzde biri değerinde para birimi.

Açil koenzim a sentetaz : [Bakınız: asil koenzim A sentetaz]. Asil koenzim A sentetaz. Mitokondride oksidasyondan önceki aşamada yağ asidi aktivasyonunda aktive açil koenzim A bileşiklerinin oluşumunu katalizleyen enzim, asil koenzim A sentetaz.

Oksidasyon : Paslanma. Paslandırma. [Bakınız: yanma]. [Bakınız: yükseltgenme]. Yükseltgenme. Bir kimyasal maddenin oksijen ile birleşmesi ya da oksijen etkisi altında parçalanması olayı; yanma.

Mitokondri : Hücrede enerji üretiminden sorumlu olan ve oksijenli solunumun gerçekleştiği organcık.

Yağ asidi : Genel formülü R-COOH olan uzun organik asit. Hidrokarbon zincirleri doymuş ya da doymamış olabilen, hücrenin yakıt deposu olan, depo lipitlerinin ve hücre zarlarındaki lipitlerin yapısına giren kimyasal maddeler. Bir alkil veya alkenil grubuna -COOH grubu bağlanınca oluşan bileşiklerin genel adı. Hidrokarbon zincirleri doymuş veya doymamış olabilen, sadece karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini içeren, gliserin ile birleşerek yağları oluşturan genel formülü R-COOH olan organik asit.

Teşekkül : Belli bir varlık ve biçim kazanma. Örgüt. Kurulma.

Kataliz : Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi.

 

Bileşik : Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

Oluşum : Oluşma işi, teşekkül, teşkil. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.

Önceki : Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık.

Öncek : İş önlüğü. Bebek önlüğü. Peştemal. Eteklik. Önce, önceden. Önlük, peştemal. Kadınların çalışma sırasında bellerine doladıkları peştemal. (Alayunt Kütahya). Dikdörtgen biçiminde kadın iş önlüğü. (Yalvaç Isparta). Önlük.

Enzim : Bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştiren ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan organik madde.

Giren : Hafif bulutlu, sisli hava.

Diğer dillerde Asil koenzim a sentetaz anlamı nedir?

İngilizce'de Asil koenzim a sentetaz ne demek ? : acyl coa synthetase, acyl coenzyme a synthetase