Asillik nedir, Asillik ne demek

  • Asil olma durumu, asalet.
  • Soylu olma durumu, soyluluk

Asillik tanımı, anlamı:

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Asalet : Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı. Soyluluk. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu. Asillik.

Soylu : İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan. Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.). Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim.

Soyluluk : Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet.

Asil : Kök, köken, kaynak. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak. Gerçeklik. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. Gerçek, esas. Soy, nesep. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Asillik anlamı nedir?

İngilizce'de Asillik ne demek? : n. nobility

Almanca'da Asillik : n. Adel

Rusça'da Asillik : n. благородство (N)