Durgun nedir Durgun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Durgun" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: 1.Hareketli (dinamik) ol...

 
 
 

Durgun faz nedir ne demek

Durgun faz nedir Durgun faz; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Analit türlerinin dağılabildiği bir katı veya tutuklanmı...

Durgun film nedir ne demek

Durgun film nedir Durgun film; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Büyük bir bölümü durgun çekimlerden...

Durgun katman nedir ne demek

Durgun katman nedir Durgun katman; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Elektriksel çift katmanda tanecik yüzeyine yapışık olu...

Durgun kütle nedir ne demek

Durgun kütle nedir Durgun kütle; Kimya, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Tamamen hareketsiz bir parçacığın (e...

Durgun olmak nedir ne demek

Durgun olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Midesi bozulmak. Durgu : Sekte. Bir müzik eserinde, bitiş etkisi yapan armonik zincirlemeler bütünü Durgun ...

Durgun şişkinlik nedir ne demek

Durgun şişkinlik nedir Durgun şişkinlik; bir ekonomi terimidir. Durgun : Neşesiz, keyifsiz, sessiz. Sakin. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz. Durgu : Sekte. ...

Durguner nedir Durguner; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Durguner isminin anlamı, Durguner ne demek: Dingin, sakin kimse. Durguner ismi; Türk...

Durgunlaşmak nedir ne demek

Durgunlaşmak nedir Durgun : Canlı olmayan, sönük, hareketsiz. Neşesiz, keyifsiz, sessiz. Sakin. Durgu : Sekte. Bir müzik eserinde, bitiş etkisi yapan ar...

Durgunlaştırmak nedir ne demek

Durgunlaştırmak nedir Durgun : Sakin. Neşesiz, keyifsiz, sessiz. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz. Durgu : Bir müzik eserinde, bitiş etkisi yapan armonik z...

Durgunluk anoksisi nedir ne demek

Durgunluk anoksisi nedir Durgunluk anoksisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dolaşım anoksisi. Anoksi : Gerekli ok...

Durgunluk ödemi nedir ne demek

Durgunluk ödemi nedir Durgunluk ödemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kan akışının azalması veya yavaşlamasınd...

Durgunluk savı nedir ne demek

Durgunluk savı nedir Durgunluk savı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mutlak gelir önsavına göre gelir artışına bağlı ola...

Eşleksel durgunluk alanı nedir ne demek

Eşleksel durgunluk alanı nedir Eşleksel durgunluk alanı; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Eşlek dolaylarında yer alan, hava ...

Toplumsal durgunluk nedir ne demek

Toplumsal durgunluk nedir Toplumsal durgunluk; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal sınıf yapısının aşırı ölçüde...

Durgun ayrım nedir ne demek

Durgun ayrım nedir Durgun ayrım; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Durgun çekimlerin birbirini izleme...

Durgun enerji nedir ne demek

Durgun enerji nedir Durgun enerji; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir parçacığın durgun kütlesine eşdeğer olan en...

Durgun faz kütle aktarım terimi nedir ne demek

Durgun faz kütle aktarım terimi nedir Durgun faz kütle aktarım terimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Analit moleküllerinin durgun fazla t...

Durgun hava nedir ne demek

Durgun hava nedir Durgun hava; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Havada yapılan soğutma işlemlerinde, soğutma o...

Durgun kurgu nedir ne demek

Durgun kurgu nedir Durgun kurgu; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gerek dış öğelerinin (uzun çekimle...

Durgun nokta nedir ne demek

Durgun nokta nedir Durgun nokta; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir eğri üzerinde söz konusu noktadaki teğeti ...

Durgun potansiyel nedir ne demek

Durgun potansiyel nedir Durgun potansiyel; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir hücrenin nörotransmitter ya da herhangi bir...

Durgun teknede kaplama nedir ne demek

Durgun teknede kaplama nedir Durgun teknede kaplama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Devinimi olmayıp, belirli bir yerd...

Durgunlaşma nedir ne demek

Durgunlaşma nedir Durgun : Canlı olmayan, sönük, hareketsiz. Neşesiz, keyifsiz, sessiz. Sakin. Durgu : Sekte. Bir müzik eserinde, bitiş etkisi yapan ar...

Durgunlaştırma nedir ne demek

Durgunlaştırma nedir Durgunlaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Durgu : Sekte. Bir müzik eserinde, bitiş etkisi yapan armonik ...

Durgunluk nedir ne demek

Durgunluk nedir "Durgunluk" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: İktisadi dalgalanmanın daralma aşaması. Bilimsel terim anlam...

Durgunluk hipoksisi nedir ne demek

Durgunluk hipoksisi nedir Durgunluk hipoksisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğerlerdeki kısmi oksijen basıncı ...

Durgunluk sarılığı nedir ne demek

Durgunluk sarılığı nedir Durgunluk sarılığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tıkanma sarılığı. Durgu : Sekte. Bir m...

Durgunsu nedir Durgunsu; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir terimdir. Durgunsu isminin anlamı, Durgunsu ne demek: Dingin, sakin akan...

Kıl durgunu nedir ne demek

Kıl durgunu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göğüste şişmeyle beliren hastalık. Durgu : Sekte. Bir müzik eserinde, bitiş etkisi yapan armonik zincirleme...

Yadurgun olmak nedir ne demek

Yadurgun olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerinden yurdundan soğumak. Yadurgu : Yabancı Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vu...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim