Harek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fasulye sırığı. hareke koymak : Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde ünsüzlerin üstüne ünlü ile okunmasını sağlayan işaret koymak. hareket etmek : yola gitmek, yola çıkmak vücudu oynatmak, kıpırda...

 
 
 

Harekeleme nedir ne demek

Harekeleme nedir Harekeleme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Harek : Fasulye sırığı Hare : Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kum...

Harekeli nedir Harekeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hareke : Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konulduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret. Hareke konulmuş...

Hareket nedir bir fizik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Hareket" ile ilgili cümle örnekleri Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmanın çeşitli kısımlarının birbirine göre durumunu ya da yerini değiştirmesi. Gösteri Sanat ter...

Hareket dairesi nedir ne demek

Hareket dairesi nedir Hareket : Deprem. Yola çıkma. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Devinim. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Bir parçanın y...

Hareket noktası nedir ne demek

Hareket noktası nedir Hareket : Devinim. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Deprem. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Bir cismi...

Hareket yapımı nedir ne demek

Hareket yapımı nedir Hareket yapımı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Oyun düzeninde yoruma uygun olarak hareketlerin ortaya çıkarılması. Hareketin uygulayımsal ölçülerinin, duygusal değerlerinin ve niteliklerin...

Hareketlendirebilme nedir ne demek

Hareketlendirebilme nedir Hareketlendirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Harek : Fasulye sırığı Hare : Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. Üzerinde dalgalı çizgiler bu...

Hareketlendirme nedir ne demek

Hareketlendirme nedir Hareket : Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Deprem. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi dura...

Harekat nedir Harekat; askerlik alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Harek : Fasulye sırığı Hare : Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalg...

Hareke nedir Hareke; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Bilimsel terim anlamı: Sami dillerde açınık değerinde olmak üzere abanıkların altına veya üstüne konulan işaretlere denir (Eski yazıda harf şeklinde olanaçınıklara Harekei harfiy...

Harekelemek nedir ne demek

Harekelemek nedir Hareke : Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konulduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret. Arap : Koyu esmer. Fotoğrafın negatifi. Fellah. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümü...

Harekesiz nedir ne demek

Harekesiz nedir Harekesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hareke : Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konulduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret. Konulma : Konulmak işi. Hare...

Hareket çözümlemesi nedir ne demek

Hareket çözümlemesi nedir Hareket çözümlemesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işi yapan kimsenin vücut ve el devinimlerinin incelenmesi. Çözümleme : Çözümlemek işi. Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünde...

Hareket hastalığı nedir ne demek

Hareket hastalığı nedir Hareket hastalığı; bir tıp terimidir. tutması] Tutma : Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj. Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Hareket : Yola çıkma. Deprem. Vücudu...

Hareket ordusu nedir ne demek

Hareket ordusu nedir Hareket ordusu; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) ayaklanmasını bastırmak üzere Rumeli'den İstanbul'a gelen Osmanlı ordusu. Hareket Ordusu ittihatçıların, 19...

Hareket yazısı nedir ne demek

Hareket yazısı nedir Hareket yazısı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hareketin simgelere aktarılmasıyla ortaya çıkan bale yazısı. Harek : Fasulye sırığı Hare : Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görün...

Hareketlendirebilmek nedir ne demek

Hareketlendirebilmek nedir Harek : Fasulye sırığı Hareketlendirebilme : Hareketlendirebilmek işi. Hare : Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş. Yeni yapılmış o...

Hareketlendirmek nedir ne demek

Hareketlendirmek nedir Hareket : Yola çıkma. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Devinim. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve han...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim