İçten nedir İçten; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İçten" ile ilgili cümle İçten isminin anlamı, İçten ne demek: Erkek ismi olarak; Yürekten, candan, samimi. Kız ismi olarak; Yürekten, candan, samimi. Osmanlıc...

 
 
 

İçten evlilik nedir ne demek

İçten evlilik nedir İçten evlilik; bir toplum bilimi terimidir. Evlilik : Evli olma durumu. Evli : Herhangi bir sayıda ev bulunan (yer). Evi olan. Evlenmiş olan (kadın veya erkek). İç evlilik : Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu iç...

İçten gürültü nedir ne demek

İçten gürültü nedir İçten gürültü; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gürültünün, çerçeve içindeki bir kaynaktan çıkması durumu. Dıştan (gürültü)nün karşıtı. Gürü : Sıpa, eşek yavrusu. [bkz: gü...

İçten içe nedir ne demek

İçten içe nedir İçten içe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. "İçten içe" ile ilgili cümle Gizli : Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahr...

İçten pazarlıklı nedir ne demek

İçten pazarlıklı nedir İçten pazarlıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Pazarlıklı : Pazarlığı olan. Pazarlık : Bir alışverişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla ...

İçten ses nedir ne demek

İçten ses nedir İçten ses; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sesin, çerçeve içindeki bir kaynaktan çıkması durumu. Dıştan (ses)in karşıtı. İçten : Samimi. Yürekten, candan, samimi davrana...

İçtencilik nedir ne demek

İçtencilik nedir İçtencilik; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Ruhun gizli heyecanlarını anlatma yolunda olan edebiyat çığırı. İçten : Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak Heyecanla : Heyecanlı, çok istekli ...

İçtenlik nedir ne demek

İçtenlik nedir "İçtenlik" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Bir soruşturu ya da görüşmede yanıtlayıcının duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını olana ya da gerçeğe uygun olarak aktarma eğilimi. Sözlü ve yazılı anlatımda, düşünce v...

İçtenlikli nedir ne demek

İçtenlikli nedir İçtenlikli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İçtenlik : İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet. Sami : Bu kola özgü olan. Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, ...

İçten bağlılık nedir ne demek

İçten bağlılık nedir İçten bağlılık; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bir kişi, küme, kuram ya da öğretiye karşı geliştirilen düşünsel ya da duygusal bağlılık. Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleş...

İçten evlenme nedir ne demek

İçten evlenme nedir İçten evlenme; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yalnız aynı boy, köy, oymak ya da başka tür bir toplumsal kümenin üyeleri arasında evlenmelere izin veren aile düzeni. Evle : Öğle. Ö...

İçten güdülenme nedir ne demek

İçten güdülenme nedir İçten güdülenme; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Doygunluğun ya da itici gücün doğrudan doğruya eylemin kendisinden sağlandığı bir güdülenme türü. Güdü : Bilinçli veya bilinçsiz olarak ...

İçten ısıtmalı fırın nedir ne demek

İçten ısıtmalı fırın nedir İçten ısıtmalı fırın; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Isıtma işlemi içten yapılan fırın. Fırın : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta...

İçten ketleme nedir ne demek

İçten ketleme nedir İçten ketleme; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Pavlov) Koşullanma yoluyla kurulan harekete geçme eğilimi karşısında bedende ketleyici bir sürecin uyandığı varsayımı. (Herhangi bir zama...

İçten pazarlıklılık nedir ne demek

İçten pazarlıklılık nedir İçten pazarlıklılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Pazarlı : Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kırklareli şehrinde, Vize belediyesi, merkez nahiyesine bağlı...

İçten yanmalı nedir ne demek

İçten yanmalı nedir İçten yanmalı; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: patlamasız motor]. İçten : Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak Yanma : Yanmak işi. Bir cismin oksijenle birleşmesi sırasında ort...

İçtenli nedir ne demek

İçtenli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Samimi. İçten : Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak İçtenliksizlik : İçtenliksiz olma durumu, samimiyetsizlik. İçtenlik : İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet. İçtenlikl...

İçtenlikle nedir ne demek

İçtenlikle nedir İçtenlikle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "İçtenlikle" ile ilgili cümle örnekleri İçtenlik : İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet. Türlü : Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek. Çok...

İçtenliksiz nedir ne demek

İçtenliksiz nedir İçtenliksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İçtenlik : İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet. Samimiyetsiz : Samimi davranmayan, içtensiz. İçten : Yürekten, candan, samimi davrana...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim