Tiyo nedir Tiyo; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi...

 
 
 

Tiyobarbitürik asit nedir ne demek

Tiyobarbitürik asit nedir Tiyobarbitürik asit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: C4H4O2N2S kimyasal formülü ile gösterilen bir barbitürik asit türevi. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atom...

Tiyoester nedir ne demek

Tiyoester nedir Tiyoester; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tiyol grubuyla karboksil grubu arasında oluşan ester. Tiyoesterler genel formülü R-S-CO-R' olan kükürtün bir asil grup ile bağlanması so...

Tiyoguanin nedir ne demek

Tiyoguanin nedir Tiyoguanin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alkilleyici ilaçlar grubundan pürin antimetaboliti bir ilaç. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gö...

Tiyol grubu nedir ne demek

Tiyol grubu nedir Tiyol grubu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir moleküldeki –SH grubu, sülfhidril grubu. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bi...

Tiyonin nedir Tiyonin; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Metal parlaklığı gösteren , mikroskopta boyayıcı ve pH indikatörü olarak kullanılan suda mor renkte çözünen yeşil-siyah toz halde bir madde. Amidofen...

Tiyoridazin nedir ne demek

Tiyoridazin nedir Tiyoridazin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Piperazinli fenotiyazinler grubundan nöroleptik bir ilaç. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini göst...

Tiyosiyanatlar nedir ne demek

Tiyosiyanatlar nedir Tiyosiyanatlar; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tiroit bezi hücrelerinde zardan iyotun taşınmasını engelleyerek iyotun beze girmesini engelleyip guatr hastalığına neden olan ve ö...

Tiyotepa nedir Tiyotepa; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Mutagenik alkilleyici bir madde olan ve böceklerde kısırlaştırıcı olarak (kemosterilant) kullanılan, üç aziridin grubu (R) içeren, trietilenetiyof...

Tiyobarbiturik asit değeri nedir ne demek

Tiyobarbiturik asit değeri nedir Teknik terim anlamı: Lipitlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen malondialdehitin miktarının ölçülmesiyle belirlenen temel bir değer, TBA. Değeri : Kıymet, paha Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun ...

Tiyobarbitürat reaktif maddeler nedir ne demek

Tiyobarbitürat reaktif maddeler nedir Tiyobarbitürat reaktif maddeler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapılarında malonaldehit bulunan, yağların acılaşması esnasında açığa çıkan ve tiyobarbitürik asitle flüoresan kı...

Tiyobarbitürik asit sayısı nedir ne demek

Tiyobarbitürik asit sayısı nedir Tiyobarbitürik asit sayısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu ile oluşan malonaldehitin, tiyobarbitürik asit ile kırmızı renk vermesine dayanan...

Tiyofanat nedir ne demek

Tiyofanat nedir Tiyofanat; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücutta benzimidazollere çevrilerek yuvarlak kurtlara karşı etki gösteren ilaç. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt ato...

Tiyokonazol nedir ne demek

Tiyokonazol nedir Tiyokonazol; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İmidazol türevi mantarlara karşı kullanılan bir ilaç. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren...

Tiyoller nedir Tiyoller; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Alkollerdeki -OH grubunun yerini -SH grubunun aldığı alkollere oranla daha asidik ve daha uçucu olan polimerleşme tepkimelerinde poli...

Tiyopental sodyum nedir ne demek

Tiyopental sodyum nedir Tiyopental sodyum; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kısa etki süreli bir uyku ilacı olan pentobarbitalin kükürtlü türevi. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomu...

Tiyosiyanat nedir ne demek

Tiyosiyanat nedir Tiyosiyanat; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Tiyosiyanik asidin (HSCN) SCN- baz kısmı. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum s...

Tiyosülfat nedir ne demek

Tiyosülfat nedir Tiyosülfat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nitrit ve siyanür zehirlenmesinde sülfür verici amaçla kullanılan bileşik. Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun...

Tiyoüre nedir Tiyoüre; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü NH2.CS.NH2 olan organik sentezlerde, boya yapımında ve bizmut reaktifi olarak kullanılan eter ve suda kısmen çözünen renksiz kristal yapıda b...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim