Sülf nedir Sülf; bir kimya terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Subh, sabah Sülfamit : Mikroplara karşı etkili olan azotlu ve kükürtlü organik birleşimlerin ortak adı. Sülfat : asidin tuzu veya esteri. Sülfatlama : Mantar hastalıklarına k...

 
 
 

Sülfadimidin nedir ne demek

Sülfadimidin nedir Sülfadimidin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle sodyum tuzu durumunda, özellikle koksidiyoz tedavisinde kullanılan hızla emilen ve hızlı atılan sülfonamid. Sülf : Kükürt ...

Sülfadiyazol nedir ne demek

Sülfadiyazol nedir Sülfadiyazol; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sodyumlu tuzu, tüm hayvanlarda kullanılabilen ve alınmasından sonra böbreklerde kristalleşme ve kan işemeye neden olan sülfonamid tü...

Sülfaguanidin nedir ne demek

Sülfaguanidin nedir Sülfaguanidin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özellikle sindirim kanalı enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ve büyük oranda dışkı yoluyla değişmemiş olarak atılan sülfonami...

Sülfamerazin nedir ne demek

Sülfamerazin nedir Sülfamerazin; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tek metilli pirimidin türevi olan ve özellikleri bakımından sülfadimidine benzeyen ilaç. Sülf : Kükürt Sülfadimidin : Genellikle sod...

Sülfamit nedir ne demek

Sülfamit nedir Sülfamit; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Sülf : Kükürt. Mikrop : Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse. Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli ca...

Sülfanilamit nedir ne demek

Sülfanilamit nedir Sülfanilamit; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü, 4-H2NC4H4SO2NH2 olan ,streptococci ve gonococci ye karşı kullanılan ilk orijinal sülfa ilacı (1936). Sülf : Kükürt Orijinal : Özgün. Fa...

Sülfat nedir bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Sülfat, [#inorganik kimya'da sülfürik bir tuzudur. Sülfat [#iyonu, poliatomik bir [#Ampirik SO42-'dir ve moleküler ağırlığı 96,06 daltondur. Bir sülfür atomu ve b...

Sülfatlama nedir ne demek

Sülfatlama nedir Sülfat : Sülfürik asidin tuzu veya esteri. Sülf : Kükürt. Mantar : Uydurma söz, yalan. Hayvanların burun ucu. Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde. Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir b...

Sülfabromometazin nedir ne demek

Sülfabromometazin nedir Sülfabromometazin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Uzun etki süreli, bromlu bir sülfonamid türevi. Sülf : Kükürt Süreli : Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik. Sü...

Sülfadimetoksin nedir ne demek

Sülfadimetoksin nedir Sülfadimetoksin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücuda alınmasından sonra hızla emilen ve plazma proteinlerine fazla bağlanmasından dolayı geç atılan depo sülfonamidlerden biri....

Sülfadiyazin nedir ne demek

Sülfadiyazin nedir Sülfadiyazin; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Beyin omurilik sıvısına en fazla geçebilen ve bu nedenle özellikle meningekoklardan ileri gelen beyin zarı hastalıklarının tedavisin...

Sülfadoksin nedir ne demek

Sülfadoksin nedir Sülfadoksin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunlukla trimetoprimle birleştirilerek kullanılan depo sülfonamid türevi. Sülf : Kükürt Trimetoprim : Duyarlı bakterilerin ve proto...

Sülfamatlı kaplama nedir ne demek

Sülfamatlı kaplama nedir Sülfamatlı kaplama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sülfamat yunaklarında yapılan kaplama işlemi. Kaplam : Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bi...

Sülfametoksazol nedir ne demek

Sülfametoksazol nedir Sülfametoksazol; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağız yoluyla alınmasından sonra sindirim kanalında oldukça yavaş emilen ve daha yavaş atılan, özellikle sindirim kanalı ve idrar ...

Sülfanilamid nedir ne demek

Sülfanilamid nedir Sülfanilamid; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sülfonamidlerin ana maddesi olup streptokok, meningekok ve pnömökoklara karşı etkili olan bileşik. Sülf : Kükürt Sülfonamidler : Gram...

Sülfanlar nedir ne demek

Sülfanlar nedir Sülfanlar; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: H2Sn kapalı formülüne sahip, kükürt zinciri içeren , n=2-6 arası saf olarak izole edilmiş ve bir süre kararlı olan, sonra hidrojen sülfür ve kükürd...

Sülfat yunağı nedir ne demek

Sülfat yunağı nedir Sülfat yunağı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşiminde, temel olarak sülfat tuzları bulunan yunak. Sülf : Kükürt Sülfat : Sülfürik asidin tuzu ya da esteri. Yuna : Belleme (II)...

Sülfatlanma nedir ne demek

Sülfatlanma nedir Sülfatlanma; fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sülf : Kükürt Sülfat : Sülfürik asidin tuzu ya da esteri. Akümülatör : Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim