Officiousness türkçesi Officiousness nedir

Officiousness ingilizcede ne demek, Officiousness nerede nasıl kullanılır?

Officious bystander factor : Yasal nedensellik ilişkisini ayıran dış sebep.

Officious intermeddler : Mahkeme tarafından sözleşme imzalaması ve tarafların niyetleri ile ilgili tanıklık etmesi için orada bulunuyormuş gibi görülen davayı etkilemeyen etken (hukuk terimi).

Officious : Yılışık. Her şeye burnunu sokan. Her işe burnunu sokan. İşgüzar. Ukala. Çokbilmiş. Yarı resmi.

Officiously : Çokbilmiş bir şekilde. İşgüzarlık ederek.

Inofficious : Asıl mirasçıya pay vermeyen. Mirasçıya bir şey bırakmayan.

İngilizce Officiousness Türkçe anlamı, Officiousness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Officiousness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Activisms : Etkincilik. Aktivizm. Militanlık. Etkinlik. Eylemcilik.

Intrusiveness : Zorla girme. Haddini aşma eğilimi. Davetsiz girme eğilimi. İzinsiz girme. Karışma.

Barefacedness : Utanmazlık. Yüzsüzlük. Arsızlık.

Supererogation : Görevinden fazlasını yapma. İstenenden fazlasını yapma.

Activism : Siyasi veya başka amaçları gerçekleştirmek için aktif katılımı savunan doktrin veya politika. Eylemcilik. Gerçeği yalnızca bir anlık sorunu olarak değil, aynı zamanda bir iş ve eylem sorunu olarak gören, çocuğun doğal olarak etkin olduğunu ileri süren öğreti. 2-yaratıcı etkinliğin, eğitimin amacı olduğunu savlayan öğreti. uygulamada etkinliği temel alan öğretim programına ve öğrenci etkinliğine önem verme. Etkincilik. Militanlık. Etkinlik. Aktivizm.

 

Obtrusiveness : Yayılabilirlik. Zorla sokulma. Sırnaşıklık. Sırnaşık olma niteliği.

Pertness : Şımarıklık. Küstahlık. Arsızlık. Sululuk. Laubalilik.

Efficiency : Yeterlik. Etkililik. Verimlilik. Bir iş başarma ya da amaç gerçekleştirme güç ve olanağı. Enaz çaba veya maliyet ile ençok sonuç elde etme kapasitesi. krş. iktisadi etkinlik, teknik etkinlik. Etkinlik. Hızlı ve verimli çalışma. Birim ham özdek başına elde edilen ürünün % olarak gösterilmesi. Verim. Etki.

Invasiveness : Sırnaşıklık. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma kapasitesi. Nüfus edebilirlik. Yayılabilir olma. Yayılabilirlik.

Intrusive : Mütecaviz. Zorla giren. Araya giren. Elverişsiz. Zorla içeri giren. Davetsiz. İzinsiz giren. Kullanışsız. Sırnaşık. İzinsiz ve davetsiz giren.

Officiousness synonyms : unintrusive, not intrusive, meddlesomeness, efficiencies, pragmatism, beadledom, aggressiveness, interventionism.

Officiousness zıt anlamlı kelimeler, Officiousness kelime anlamı

Intrusive : İzinsiz ve davetsiz giren. Davetsiz. Zorla içeri giren. Kullanışsız. Sırnaşık. Mütecaviz. Zorla giren. Elverişsiz. İzinsiz giren. Araya giren.

Officiousness antonyms : unintrusive.