Once a week türkçesi Once a week nedir

  • Haftada bir defa.
  • Haftada bir kere.
  • Haftada 1 kez.
  • Haftada bir kez.
  • Haftada 1 sefer.
  • Haftalık.
  • Haftada bir.
  • Haftada 1 kere.
  • Haftada bir sefer.

Once a week ile ilgili cümleler

English: I've decided to cut back on eating in restaurants to only once a week in order to save some money.
Turkish: Biraz para biriktirmek için restoranlarda yemek yemeyi haftada sadece bir kereye indirmeye karar verdim.

English: Ali bakes bread once a week.
Turkish: Ali haftada bir kez ekmek pişirir.

English: Ali checks his blood pressure once a week.
Turkish: Ali haftada bir kez kan basıncını kontrol eder.

English: Ali bakes bread about once a week.
Turkish: Ali yaklaşık haftada bir kez ekmek pişirir.

English: Ali crosses this bridge at least once a week.
Turkish: Ali haftada en az bir kez bu köprüden geçer.

Once a week ingilizcede ne demek, Once a week nerede nasıl kullanılır?

Once : Hemen. Bir zamanlar. Bir kez. Bir sefere mahsus. Bir defasında. Bir defa. Birkez. -dimi. Bir kere. -ince.

A : Bir. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. La (müzik terimi). Amperin simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. Miktar belirtir. Pek iyi. Belirli bir tür veya nitelikteki.

Week : Ardışık yedi günlük süre. Yedi günlük zaman süresi. Hafta. Yedil.

Once a year : Yılda bir kere. Yılda bir.

 

Once again : Yeniden. İlk ve son olarak. Bir kez daha. Bir daha. Son olarak. Tekrar. Yine. Bir kere daha. Yalnız bir defa.

Twice a week : Her hafta iki kere. Haftada iki defa. Haftada 2 kez. Haftada iki kere. Haftada iki kez. Haftada iki kez olacak şekilde. Haftada 2 kere.

Once and for all : Tek kalemde. Son olarak. Bir kalemde. Kati olarak. Son kez. İlk ve son kez. İlk ve son. İlk ve son olarak. Kesin olarak.

A week of sundays : Yedi hafta.

A week off : Bir haftalık izin. Bir hafta sonra.

In a week : Bir hafta içinde.

İngilizce Once a week Türkçe anlamı, Once a week eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Once a week ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Weekly wages : İşçiye bir hafta çalışması karşılığında ödenen ücret. Haftalık ücret.

Hebdomadal : Haftada bir olan. Yedi günlük.

By the week : Hafta hesabına göre. Haftalığına. Haftaya göre.

Weeklies : Haftalık dergi. Haftalık yayın. Bir hafta süren. Her hafta. Haftalık gazete.

Manageably : İdare edilebilir şekilde.

Wages : Karşılık. Yevmiye. İşgücü maliyeti. Maaş. İş sözleşmesi gereğince işverence işçiye ödenen para. Ücretler. Bedel. İşçi ücreti. Gündelik. Ecir.

Weekly salary : Bir hafta çalışma karşılığı verilen ücret.

Weekly : Haftalık dergi. Haftalık gazete ya da dergi. Haftada bir olan. Her hafta. Bir hafta süren. Haftalık yayın. Haftada bir yayımlanan (süreli yayın). haftada bir yayımlanan süreli yayına verilen ad.

Once a week synonyms : hebdomadary, sennight, per week.