Online türkçesi Online nedir

 • Online olarak.
 • Bağlı.
 • Hatta.
 • Bağlantılı.
 • Çevrimde.
 • Çevrim içi.
 • (bilgisayar) çevrimiçi.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • İnternet aracılığı ile bulunabilir olan.
 • Dizimde.
 • Çevrimiçi.
 • Devrede.
 • Başka bir bilgisayara veya internete bağlı olan.

Online ile ilgili cümleler

English: Instructional videos are a key component of many online courses.
Turkish: Öğretim videolar birçok çevrim içi derslerin önemli bir bileşenidir.

English: Have you tried online dating?
Turkish: Online randevuyu denedin mi?

English: I think online dating isn't safe.
Turkish: Sanırım çevrim içi tanışma güvenli değil.

English: It almost scared me not to see you online for a whole day.
Turkish: Bütün bir gün seni çevrim içi görmemem neredeyse beni korkuttu.

English: In order to participate in this online survey, we may ask you some personal information.
Turkish: Bu çevrim içi ankete katılmak için size bazı kişisel bilgiler sorabiliriz.

Online ingilizcede ne demek, Online nerede nasıl kullanılır?

Online analytical processing : Çevrimiçi analitik işleme. Olap (bilgisayar). Bir veri tabanında saklanan verilerin çok çeşitli analiz türlerini etkileştirmek için tasarlanan yazılım programları kategorisi. Çevrimiçi analitik işlem.

Online banking : Internet bankacılığı. İnternet bankacılığı. Telefon bankacılığı. Online bankacılık. İnternet'ten erişilebilen bankacılık hizmetleri.

 

Online casino : Oyuncuların internet aracılığı ile casino oyunları oynamalarını ve iddiaya tutuşmalarını sağlayan sanal casino.

Online celebrities : Ağ üzerindeki ünlüler.

Online dictionary : Çevrimiçi sözlük. Online sözlük. İnternet aracılığı ile kullanılabilen sözlük.

Online education : Sistem destekli eğitim.

Online resources : Üzerinden anında ulaşılabilen kaynaklar.

Online registration : Hemen kayıt. Çevrimiçi kayıt. Anında kayıt.

Online information : Çevrimiçi bilgi.

Online help : Anında yardım. Hazır yardım. Bir program ile çalışırken görüntülenebilir olan kullanıcı yardım dosyaları. Çevrimiçi yardım.

İngilizce Online Türkçe anlamı, Online eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Online ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

With regard to : Hususunda. -e gelince. -e binaen. -e ilişkin. -e ile ilgili. Bakımından. İlişkin. Göre. Bir şeye gelince.

Anchored : Saplanmış. Ankastre. Demirli.

Related : İlişkin. İlgili. İlişkili. Karşılık gelen. İlintili. Benzeyen (ona). Akraba.

Abort : Bir işi yarım bırakmak. Dölütünü düşürtmek. Bebek düşürmek. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Çocuk aldırmak. Uşak salmak. Durdurmak. Başarısızlıkla bitmek. Çocuk düşürmek. Düşürtmek (dölütü).

 

Evens : Tesviye etmek. (ingiliz ingilizcesi) bir bahsi kazanma veya kaybetmenin eşit olasılığı (at yarışında). Düzleşmek. Düzleştirmek. Düzletmek. Eşit olarak bölüştürmek. Bile. (sayı) çift. Eşit.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Current : Güncel. Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan etkisi ile akışları. Olagelen, geçerli, yürürlükte olan. Suyun akışı. Elektriğin bir yöne akışı. Düşünce hayatında ortaya çıkan yeni akım. Akarsu debisi. Geçer. Akım. Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik.

Connected : Bitişik. Birleşik. İlgili. Bağlanmış. İlişkili. Akraba. -e ait. İlintili.

Allegiant : Sadık. Vefalı. Güvenilir. Sadık kimse.

Interrelating : İlişkili. İlişkisi olmak. İlişki kurmak.

Online synonyms : anastomotic, adherents, affined, assoc, nay, very, moreover, machine accessible, abort sequence, accent char, access key, engaged, on line, adhesive, acception, insomuch as, agglutinative, abbreviate, appertaining, yes, on the line, associated with, access mechanism, access control, appendant, as well, even, absolute loader, correlative, adhered, appurtenant, in fact, accelerator key.

Online zıt anlamlı kelimeler, Online kelime anlamı

Off line : Kesilmiş. Kapalı. Bağlantısız. Devre dışı. Bir bilgisayarın başka bir bilgisayara veya bir internet hizmet sağlayıcısına bağlı olmadığı durum. Çevrimdışı. Çevrim-dışı. Bağsız. Çevrimiçi değil.

Online antonyms : noncurrent.