Painstakingness türkçesi Painstakingness nedir

Painstakingness ingilizcede ne demek, Painstakingness nerede nasıl kullanılır?

Painstaking : Özenli. Özenen. Dikkatle yapan. İtina. Zahmet. Titiz. İtinalı. Özenme. Özen. Dikkatli.

Painstakingly : Titizlikle. Zahmetlice.

İngilizce Painstakingness Türkçe anlamı, Painstakingness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Painstakingness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Care : Beğenmek. İlgili olmak. Özen. Endişelenmek. Umurumda olmak. Önem vermek. İlgi duymak. Hevesli olmak. Önemsemek.

Punctiliousness : Merasim meraklısı olma. Aşırı titizlik. Titizlik.

Carefulness : Özen. Dikkatlilik. Dikkat. Dikkatli olma.

Stringency : Şiddet. Kesat. Sertlik. Sıkışıklık. Sıkılık. Darlık. Sıkıntı. Para darlığı.

Conscientiousness : Dürüstlük. Sorumluluk duygusu ile hareket etme. Sıtkı hulus. Titizlik gösterme. İnsaflılık. Vicdanlı olma.

Painstaking : İtinalı. Titiz. Özenen. Dikkatle yapan. Zahmet. İtina isteyen (iş). Dikkatli. Emek veren. Özenli.

Pains : Doğum sancıları. Gayret. Zahmet. Emek. Özen. İhtimam.

Attention : Özen. İlgilenme. Aldırış. Duygu ve düşüncenin bir konu ya da sorun üzerinde toplanması, zihnin uyanık bulunması durumu. Belli bir noktaya odaklanma. Yoğulum. İhtimam. Hazır ol duruşu. Bakım.

 

Scrupulousness : Titizlik. Bir gözlem aracı ya da bir ölçme işlem ve koşulunun uygunluğunu, yetkinliğini sağlamak üzere gösterilen çaba. Vicdanlılık. Özeni.

Thoroughness : Kusursuzluk. Titizlik. Bütünlük. Tamlık. Mükemmellik.

Painstakingness synonyms : meticulosity, strictness, meticulousness, diligence.

Painstakingness zıt anlamlı kelimeler, Painstakingness kelime anlamı

Carelessness : Aymazlık. Dikkatsizlik. Aldırışsızlık. İhmal. Aldırmazlık. Savrukluk. Kayıtsızlık. İhmalkarlık. Gaflet. Gafillik.

Painstakingness antonyms : unconscientiousness.