Pathologies türkçesi Pathologies nedir

Pathologies ingilizcede ne demek, Pathologies nerede nasıl kullanılır?

Zoopathologies : Hayvan patolojisi. Zoopatoloji.

Pathologic : Sayrıcıl. Sayrısal. Patolojik. Düzgüsüz.

Pathologic anatomy : Patalojik anatomi. Patolojik anatomi.

Pathologic histopathology : Patolojik-histoloji. Histopatoloji.

Pathologic physiology : Patofizyoloji.

Chief pathologist : Bir pataloji laboratuvarından sorumlu kimse. Şef patalog.

Pathologists : Patolog. Patoloji uzmanı. Patolojist.

Pathologist : Patoloji uzmanı. Patolog. Patolojist.

Pathological ossification : Vücutta kemik dokusuyla ilişkisi bulunmayan dokularda kemikleşmenin oluşması. Patolojik kemikleşme.

Pathological lying : Patolojik yalancılık.

İngilizce Pathologies Türkçe anlamı, Pathologies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pathologies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Specialist : Kompetan. Uzman ekip. Uzman. Bir bilim dalında, belli bir teknik alanda yoğun bir öğrenim görerek ya da türlü uygulamalara katılarak yüksek derecede yeterlik kazanmış olan kimse. üniversite ve yüksek okulların deney odası, kitaplık, enstitü, klinik ve işliklerinde, öğretimle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgili olan ve özel bilgi ya da yetişmeyi gerektiren bir görevde bulunan kimse. Mütehassıs. Uzmanlık gerektiren. Uzman hekim. Sanatkar. Cober (borsa).

 

Pathobiology : Patobiyoloji.

Unhealthy : Sağlıksız. Zararlı. Sıhhatsiz. Anormal. Hastalıklı. Sağlığı bozuk. Sağlığa zararlı. Tehlikeli.

Pathological : Beklenen ve olağan sayılandan sapma gösteren. -. Sayrısal. Düzgüsüz. Patolojiyle ilgili olan. normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi. Anlamsız. Marazi. Ayrıksı. Patolojikal. Nedensiz.

Pathology : Hastalık bilimi. Ayrıksılık. Sayrılıkbilim. Hastalıklar bilimi. Sık görülen ya da olağan sayılan oluşum, süreç ye davranışlardan sapma durumu, bk. düzgü, düzgüsüzlük. Hastalık bilimi; makroskobik ve mikroskobik normal dışı durumların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalı, patobiyoloji. Bir hastalığın nedenlerini ve gelişimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim dalı, hastalık bilimi. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Hastalıklarla uğraşan bir bilim dalı.

Morbid : İğrenç. Hastalıktan etkilenmiş, hastalıklı, patolojik. Korkunç. Dehşet verici. Ürkütücü konulara aşırı ilgi duyan. Marazi (düşünce veya merak). Morbit. Marazi. Morbid. Marazi konulara aşırı ilgi duyan.

Diseased : Hastalıklı. Muallel. Rahatsız. Hasta. Alil. Mariz. Sayrı.

Diagnostician : Tanı koyucu. Teşhis eden. Teşhis mütehassısı. Teşhisçi. Teşhis uzmanı.

Medical specialist : Tıp uzmanı.

Pathologies synonyms : aetiologist, etiologist.

Pathologies zıt anlamlı kelimeler, Pathologies kelime anlamı

Healthy : Kuvvetli. Esen. Sağlığa yarar. Büyük. Sıhhatli. Sağlığa yararlı. Sağlıklı. Sağlam. Yararlı. Demir gibi.