Peşin hüküm nedir, Peşin hüküm ne demek

  • Ön yargı

"Peşin hüküm" ile ilgili cümle

  • "Mühim diyoruz ama bu kendi kendimize verdiğimiz bir peşin hükümden başka bir şey değildir." - S. F. Abasıyanık

Peşin hüküm anlamı, tanımı:

Hüküm : Yargı. Değer, aynı veya benzer nitelik. Karar. Egemenlik, hâkimiyet. Önem, geçerlilik.

Yargı : Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza.

Ön yargı : Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir.

Ön : Dokuzdan bir artık. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.

Diğer dillerde Peşin hüküm anlamı nedir?

İngilizce'de Peşin hüküm ne demek? : n. prejudice, prejudgement [Brit.], prejudgment, preconception, preconceived opinion, bias, parti pris

Fransızca'da Peşin hüküm : préjugé [le]

Almanca'da Peşin hüküm : Voreingenommenheit, Vorurteil, vorgefaßte Meinung