Penetrations türkçesi Penetrations nedir

 • Gizlice girme.
 • Delme.
 • Delip geçme.
 • Tesir.
 • Feraset.
 • Nüfuz.
 • Etki.
 • İçe girme.
 • İçine işleme.
 • Keskinlik (göz).
 • İyice anlama.
 • Zeka.
 • Kavrama.

Penetrations ingilizcede ne demek, Penetrations nerede nasıl kullanılır?

Penetration factor : Girim katsayısı. Girim etmeni. Penetrasyon katsayısı.

Penetration fracture test : Girinimli kırılma deneyi. Penetrasyonlu kırılma deneyi. Sızıcıyla kırma deneyi.

Penetration frequency : Nüfuz etme frekansı. Girim sıklığı. Girim frekansı.

Penetration of barrier : Engelden sızma. Nicem düzeneğinde, üstünden aşmaya devinim erkesi yetmese de, nicemsel bir taneciğin bir engelden öbür yana sızabilmesi olayı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Penetration price : Giriş fiyatı. Mal farklılaştırmasının olmadığı ve istemin esnek olduğu koşullarda satış hacmini artırmak için mala uygulanan düşük fiyat.

Penetration rate : İlerleme hızı. Penetrasyon hızı. Girim hızı.

Depth of penetration : Penetrasyon derinliği. Nüfuz etme derinliği. Girinim derinliği. Girim derinliği.

Interpenetration : Birbirine geçme. Tam olarak nüfuz etme. Nüfuz etme. Karşılıklı nüfuz etme. Birbirinin içine girme. Tedahül. Geçişim. İçine işleme. Biribirinin içine girme.

Market penetration : Pazara nüfuz etme. Pazara girme. Piyasaya yayılma. Pazara giriş.

 

Penetration pricing : Piyasayı mümkün olduğu kadar kısa sürede ve bütünüyle ele geçirme düşüncesiyle firmanın malını, rakiplerine göre çok daha düşük bir fiyat belirlemesi. krş. savunmacı fiyatlandırma. Pazara giriş amaçlı fiyatlandırma. Saldırgan fiyatlandırma.

İngilizce Penetrations Türkçe anlamı, Penetrations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Penetrations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cuteness : Sevimlilik.

Perforating : Delici. İçine işlemek. Perforans. Delikli yapmak. Delmek. Delik açma. Delikleme.

Drilling : Talim. Matkap. Sondaj. Diril. Sondaj yapma. Delik açma. Delici. Sondajlama. Delen.

Ingeniousness : Beceriklilik. Beceri. Marifet. Yaratıcılık. Ustalık.

Apperception : Algının belli bir konu ya da nokta üzerinde toplanması, öğrenilenin tam olarak bilincine varılması durumu. bir kimsenin yeni öğrenilen şeyi daha önceki yaşantılarıyla bütünleştirmesi, kaynaştırması işlemi. algıdan daha üstün ve daha karmaşık bir bilgi derecesi. İdrak. Özalgı. Tamalgı. Ben tasarımı.

Accesses : Erişmek. Methal. Yanaşmak. Erişme. Yaklaşım. Giriş. Hastalık nöbeti. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Kullanma.

 

Knifelike : Bıçak gibi (keskin). Bıçak gibi. Sivri. Bıçağa benzeyen. Keskin.

Acuteness : Çabuk kavrama. Keskinlik. Çabuk kavrayabilirlik. Sivrilik. Açıkgözlülük. Şiddet.

Perforations : Delik açma. Delinme. Perfore. Bir dizi delikten biri. Perforaj. Zımba deliği. Delik. Bir dizi delik açma.

Permeations : Süzme. Geçirme. Yayılma. Sızma. Süzülme. Nüfuz etme. Gözenekten geçme. Geçme.

Penetrations synonyms : pip, activity, penetrating, acuity, lancination, clouts, diffusion, actions, clenching, chucks, inoperation, binding piece, ascendance, clouting, acumen, diffusions, interpenetration, action, clasp, insight, keen, penetrative, act upon, needling, deepness, lancinating, clutch, adorableness, sharp, impressure, cinching, incisive, brain.

Penetrations zıt anlamlı kelimeler, Penetrations kelime anlamı

Inability : İktidarsızlık. Beceriksizlik. Acziyet. Güçsüzlük. Yetersizlik. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Acizlik. Olanaksızlık. Yapamama. Aciz.

Penetrations antonyms : unperceptive.