Picture frequency türkçesi Picture frequency nedir

Picture frequency ingilizcede ne demek, Picture frequency nerede nasıl kullanılır?

Picture : Düşlemek. Keste. Tablo. Tasavvur etmek. Sinema. -in mükemmel örneği. Resim. Kafasında canlandırmak. Hayal etmek. Film.

Frequency : Sıksayı. İncelenen bir değişkenin belli bir değerinin kaç kez gözlendiğini gösteren sayı. Dizi. Titreşen bir nesnenin bir saniyedeki titreşim sayısı; bir konuşmada, bir yazıda veya bir yazarın eserinde bazı kelimelerin öteki kelimelere oranla daha çok ya da daha az kullanılması durumu. Frekans. Sık sık oluş. Bir topluluk içinde istenilen tek bir çeşidin bolluğunun bütün niceliğe oranı. "salt bolluk" için verilen örnekte, göktaşında demirin bolluk oranı 50/550, yıldız tayfında metal çizgilerinin bolluk oranı 25/180 dir. bir bölgede 120 yıldızın parlaklığı ölçülmüş, 8 ve 9. uncu kadirler arasında 35 yıl sayılmışsa, bu aralık için yıldız bolluğu 35, bolluk oranı 35/120 dir. ay bk. salt bolluk. Titreşim sayısı. Sıra. Çokluk.

Picture alignment : Resim hizalama.

Picture and sound disc : Televizyon plağı. Üzerinde resim ve bununla ilgili ses bilgileri taşıyan ve bir televizyon almacında izlenebilen plak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Picture arrangement test : Görünü düzenleme ölçeri. Yanıtlayıcıya çeşitli kesitleri yansıtan görüntüler sunup bunları bir olay ya da öykü biçiminde düzenlemesini isteyerek tutumları ölçen ölçer.

Picture book : Okul öncesi çağındaki çocukların yararlanması için yayımlanan az yazılı, bol resimli kitap. Resimli kitap. Resimli çocuk kitabı. Resim kitabı.

İngilizce Picture frequency Türkçe anlamı, Picture frequency eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Picture frequency ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Frames per second : Video veya film karelerinin ayrı ayrı çekildikleri veya gösterildikleri hız ölçümü. Saniyedeki kare sayısı.

Image frequency : Hayal frekans. İkiz sıklık. Görüntü frekansı. Eşlenik sıklık.

Picture frequency synonyms : picture repetition frequency.