Public information türkçesi Public information nedir

Public information ingilizcede ne demek, Public information nerede nasıl kullanılır?

Public : Halk. Kamuya ait. İzleyiciler. Herkese ait. Umum. Aleni. Umumi. Kamusal. Genel. Ulusal.

Information : İddia. Bilgisayar, bilişim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Haber. İstihbarat. İlmi vukuf. Bildirme. Malumat. Bilgi edinme. Enformasyon. Şikayet.

Public accounting : Yetkili muhasebeci. Kamu muhasebesi. Devletin gelir, gider ve ayniyat akımlarıyla ilgili tüm işlemlerini içeren kayıt sistemi. Serbest muhasiplik. Devlet muhasebesi. Muhasebe.

Public administration : Kamu yönetimi. Merkezi hükümet. Kamu idaresi. Amme idaresi. Amme yönetimi.

Public assistance : Sosyal yardım.

Public auction : Aleni müzayede. Müzayede. Açık artırma. Açık artırma ile satmak. Açık mezat. Genel müzayede. Açık satış.

İngilizce Public information Türkçe anlamı, Public information eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Public information ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pr : Hiz. Bir şirket veya organizasyon için iyi niyet promosyonu hareketleri ve bilgi dağıtılması. Bir şirketin, var olan ve olası müşterileriyle ilişkilerini geliştirmeye ve şirket hakkında olumlu izlenimler oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin tümü. Piar.

 

Public relations : Halkla ilişkiler uzmanı. Kamu ilişkileri. Bir şirketin, var olan ve olası müşterileriyle ilişkilerini geliştirmeye ve şirket hakkında olumlu izlenimler oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin tümü.